š‘®š’†š’•š’•š’Šš’š’ˆ š’š’–š’•š’•š’‚ š’Žš’š š’š’˜š’ š’‡š’–š’š’Œ

5b0afea5a0aa97389b36e55d9e9be8ba

š‘³š’Šš’‡š’† š’Šš’” š’‚ š’‰š’†š’‚š’… š’ˆš’‚š’Žš’†.
š‘¹š’–š’š’š’Šš’š’ˆ š’Šš’” š’‚ š’‰š’†š’‚š’… š’ˆš’‚š’Žš’†.

š‘®š’†š’•š’•š’Šš’š’ˆ š’š’–š’• š’š’‡ š’š’–š’“ š’˜š’‚š’š š’Šš’” š’”š’š’Žš’†š’•š’Šš’Žš’†š’” š’•š’‰š’† š’ƒš’Šš’ˆš’ˆš’†š’”š’• š’„š’‰š’‚š’š’š’†š’š’ˆš’† š’˜š’† š’˜š’Šš’š’ š’‡š’‚š’„š’† š’Šš’ š’š’Šš’‡š’†. š‘©š’–š’• š’•š’ š’Žš’š’—š’† š’‡š’š’“š’˜š’‚š’“š’… š’šš’š’–’š’—š’† š’ˆš’š’•š’•š’‚ š’‡š’‚š’„š’† š’•š’‰š’† š’š’ƒš’”š’•š’‚š’„š’š’†š’” š’šš’š’–, š’šš’š’–š’“š’”š’†š’š’‡ š’‚š’“š’† š’‘š’š’‚š’„š’Šš’š’ˆ š’Šš’ š’‡š’“š’š’š’• š’š’‡ š’šš’š’–. š‘¶š’‡š’•š’†š’, š’•š’‰š’†š’š š’‚š’“š’† š’•š’‰š’† š’ƒš’Šš’ˆš’ˆš’†š’”š’• š’Žš’š’–š’š’•š’‚š’Šš’ š’šš’š’– š’‰š’‚š’—š’† š’•š’ š’„š’š’Šš’Žš’ƒ. š‘¬š’—š’†š’ š’Žš’š’“š’† š’”š’ š’•š’‰š’‚š’ š’‚š’š’šš’•š’‰š’Šš’š’ˆ š’†š’š’”š’† š’•š’‰š’‚š’• š’ƒš’†š’„š’š’Žš’†š’” š’‚š’š’… š’š’ƒš’”š’•š’‚š’„š’š’† š’‡š’“š’š’Ž š’š’•š’‰š’†š’“ š’”š’š’–š’“š’„š’†š’”. š‘¾š’† š’„š’‚š’ š’ƒš’† š’š’–š’“ š’š’˜š’ š’˜š’š’“š’”š’• š’†š’š’†š’Žš’š š’š’“ š’š’–š’“ š’ˆš’“š’†š’‚š’•š’†š’”š’• š’‰š’†š’“š’. š‘¾š’† š’„š’‚š’ š’ƒš’† š’•š’‰š’† š’•š’‰š’Šš’š’ˆ š’•š’‰š’‚š’• š’…š’“š’‚š’ˆš’” š’–š’” š’…š’š’˜š’ š’š’“ š’•š’‰š’† š’Žš’š’Žš’†š’š’•š’–š’Ž š’•š’‰š’‚š’• š’Žš’‚š’Œš’†š’” š’–š’” š’“š’Šš’”š’†. š‘©š’–š’• š’Šš’•’š’” š’‚š’š’ š’‚ š’„š’‰š’š’Šš’„š’†, š’‚ š’„š’‰š’š’Šš’„š’† š’•š’ š’‡š’‚š’„š’† š’‡š’†š’‚š’“ š’‚š’š’… š’‚ š’„š’‰š’š’Šš’„š’† š’•š’ š’‚š’…š’Žš’Šš’• š’‚š’“š’†š’‚š’” š’˜š’‰š’†š’“š’† š’˜š’† š’Žš’‚š’š š’ƒš’† š’‡š’“š’‚š’Šš’, š’š’“ š’š’š’• š’‚š’” š’”š’•š’“š’š’š’ˆ š’‡š’š’“ š’•š’‰š’† š’•š’‚š’”š’Œ š’Šš’ š’‡š’“š’š’š’• š’š’‡ š’–š’”. š‘©š’–š’• š’Šš’•’š’” š’–š’”š’–š’‚š’š’š’š š’š’š’• š’•š’‰š’† š’‡š’“š’‚š’Šš’š’•š’š š’š’“ š’š’‚š’„š’Œ š’š’‡ š’”š’•š’“š’†š’š’ˆš’•š’‰ š’š’“ š’Œš’š’š’˜š’š’†š’…š’ˆš’† š’•š’‰š’‚š’• š’Œš’Šš’„š’Œš’” š’š’–š’“ š’ƒš’–š’•š’•š’”. š‘°š’•’š’” š’‘š’“š’Šš’…š’†, š’Šš’•’š’” š’‡š’†š’‚š’“ š’‚š’š’… š’Šš’•’š’” š’”š’†š’š’‡ š’…š’š’–š’ƒš’• š’•š’‰š’‚š’• š’ƒš’Šš’š’…š’” š’–š’”. š‘»š’‰š’† š’˜š’š’“š’…š’” “š‘° š’„š’‚š’’š’• š’…š’ š’•š’‰š’‚š’•” š’‚š’š’… “š‘°š’•’š’” š’•š’š’ š’‰š’‚š’“š’…” š’‹š’–š’”š’• š’ƒš’† š’”š’•š’“š’Šš’„š’Œš’†š’ š’‡š’“š’š’Ž š’š’–š’“ š’Žš’Šš’š’…š’” š’†š’šš’†. š‘¾š’† š’‚š’“š’† š’„š’‚š’‘š’‚š’ƒš’š’† š’š’‡ š’”š’ š’Žš’–š’„š’‰ š’Žš’š’“š’† š’•š’‰š’‚š’ š’˜š’† š’Œš’š’š’˜.

š‘»š’‰š’Šš’” š’Šš’” š’‡š’š’“ š’•š’‰š’† š’…š’“š’†š’‚š’Žš’†š’“š’” š’˜š’‰š’ š’‡š’†š’‚š’“ š’•š’ š’ˆš’ š’š’–š’• š’‚š’š’… š’Žš’‚š’Œš’† š’•š’‰š’‚š’• š’…š’“š’†š’‚š’Ž š’‚ š’“š’†š’‚š’š’Šš’•š’š š’ƒš’†š’„š’‚š’–š’”š’† š’•š’‰š’†š’š š’…š’š’’š’• š’‰š’‚š’—š’† š’•š’‰š’† š’“š’Šš’ˆš’‰š’• š’•š’š’š’š’”. š‘Øš’š’… š’•š’‰š’† š’š’š’†š’” š’˜š’‰š’ š’˜š’‚š’š’• š’•š’ š’„š’š’Šš’Žš’ƒ š’•š’‰š’‚š’• š’Žš’š’–š’š’•š’‚š’Šš’ š’ƒš’–š’• š’‡š’†š’‚š’“ š’•š’‰š’†š’Šš’“ š’…š’‚š’šš’” š’š’‡ š’ˆš’š’š’“š’š š’‚š’“š’† š’‡š’‚š’“ š’ƒš’†š’‰š’Šš’š’… š’•š’‰š’†š’Ž. š‘»š’‰š’Šš’” š’ƒš’š’š’ˆ š’Šš’” š’‡š’š’“ š’•š’‰š’š’”š’† š’˜š’‰š’’š’—š’† š’ƒš’†š’†š’ š’Œš’Šš’„š’Œš’†š’… š’…š’š’˜š’ š’ƒš’š š’š’Šš’‡š’† š’‚š’š’… š’‚š’“š’† š’‰š’‚š’—š’Šš’š’ˆ š’‚ š’•š’š’–š’ˆš’‰ š’•š’Šš’Žš’† š’”š’•š’‚š’š’…š’Šš’š’ˆ š’ƒš’‚š’„š’Œ š’–š’‘. š‘Øš’š’… š’‡š’š’“ š’•š’‰š’š’”š’† š’˜š’‰š’ š’š’†š’• š’•š’‰š’† š’š’Šš’•š’•š’š’† š’—š’š’Šš’„š’† š’Šš’š’”š’Šš’…š’† š’˜š’‰š’ š’”š’‚š’šš’” “š’€š’š’– š’„š’‚š’’š’• š’…š’ š’•š’‰š’‚š’•” š’‚š’š’… “š‘»š’‰š’‚š’•’š’” š’•š’ š’‰š’‚š’“š’… š’‡š’š’“ š’Žš’†” š’˜š’Šš’.

š‘° š’‚š’Ž š’˜š’Šš’•š’‰ š’šš’š’–.
š‘° š’‚š’Ž š’š’š’† š’š’‡ š’šš’š’–.

tgrbfgu

 

 

tumblr_ngaujcw3df1sf6f68o1_500

š‘ŗš’†š’š’‡ š’…š’š’–š’ƒš’• š’Šš’” š’”š’š’Žš’†š’•š’‰š’Šš’š’ˆ š‘°’š’—š’† š’‡š’š’–š’ˆš’‰š’• š’Žš’š š’†š’š’•š’Šš’“š’† š’š’Šš’‡š’†. š‘Øš’š’… š’ˆš’†š’•š’•š’Šš’š’ˆ š’ƒš’‚š’„š’Œ š’–š’‘ š’˜š’‰š’†š’ š’š’Šš’‡š’† š’Œš’Šš’„š’Œš’” š’Žš’† š’…š’š’˜š’ š’Šš’” š’”š’š’Žš’†š’•š’‰š’Šš’š’ˆ š‘°’š’—š’† š’‚š’š’˜š’‚š’šš’” š’”š’•š’–š’Žš’ƒš’š’†š’… š’•š’‰š’“š’š’–š’ˆš’‰. š‘»š’‰š’† š’š’‚š’”š’• š’‡š’†š’˜ š’Žš’š’š’•š’‰š’” š’•š’‰š’Šš’š’ˆš’” š’‰š’‚š’—š’† š’‰š’‚š’‘š’‘š’†š’š’†š’… š’•š’‰š’‚š’• š’”š’†š’‘š’‚š’“š’‚š’•š’†š’š’š, š‘° š’š’Šš’Œš’†š’š’š š’˜š’š’–š’š’… š’‰š’‚š’—š’† š’…š’†š’‚š’š’• š’˜š’Šš’•š’‰ š’Žš’–š’„š’‰ š’…š’Šš’‡š’‡š’†š’“š’†š’š’•š’š’š. š‘»š’‰š’†š’š š’š’Šš’Œš’†š’š’š š’˜š’š’–š’š’… š’‰š’‚š’—š’† š’Žš’‚š’…š’† š’Žš’† š’‚ š’•š’Šš’ˆš’†š’“ š’˜š’‰š’ š’•š’‰š’“š’š’–š’ˆš’‰ š’•š’†š’‚š’“š’” š’‚š’š’… š’•š’“š’š’–š’ƒš’š’†š’” š’˜š’š’–š’š’… š’‰š’‚š’—š’† š’‘š’†š’“š’”š’†š’—š’†š’“š’†š’… š’•š’‰š’“š’š’–š’ˆš’‰. š‘©š’–š’• š’”š’š’Žš’†š’•š’Šš’Žš’†š’” š’š’Šš’‡š’† š’ˆš’Šš’—š’†š’” š’šš’š’– š’‹š’–š’”š’• š’•š’‰š’† š’“š’Šš’ˆš’‰š’• (š’š’“ š’—š’†š’“š’š š’—š’†š’“š’š š’˜š’“š’š’š’ˆ) š’š’š’† š’•š’˜š’ (š’š’“ š’•š’‰š’“š’†š’†) š’‘š’–š’š’„š’‰ š’Šš’ š’•š’‰š’† š’ˆš’–š’• š’•š’‰š’‚š’• š’Œš’š’š’„š’Œš’” š’šš’š’– š’…š’š’˜š’ š’‚š’š’… š’Œš’†š’†š’‘š’” š’šš’š’– š’…š’š’˜š’ š’‡š’š’“ š’•š’‰š’† š’„š’š’–š’š’•.

 

š‘ŗš’ š’˜š’‰š’‚š’• š’‰š’‚š’‘š’‘š’†š’š’†š’…?

giphy

 

 

š‘“š’š š’‰š’–š’”š’ƒš’‚š’š’…Ā š’‰š’‚š’… š’•š’ š’ƒš’† š’ˆš’š’š’† š’‡š’š’“ š’‚ š’˜š’‰š’Šš’š’†, š’š’‡š’‡ š’•š’ š’‚š’š’š’•š’‰š’†š’“ š’„š’š’–š’š’•š’“š’š š’‡š’š’“ š’˜š’š’“š’Œ. š‘° š’Šš’š’‹š’–š’“š’†š’… š’Žš’š š’‚š’“š’Ž š’‚š’š’… š’”š’Šš’…š’† š’—š’†š’“š’š š’ƒš’‚š’…š’š’š. š‘“š’š š’…š’š’ˆ š’‘š’‚š’”š’”š’†š’… š’‚š’˜š’‚š’š Ā š’‚š’š’… š‘° š’˜š’‚š’” š’”š’–š’‡š’‡š’†š’“š’Šš’š’ˆ š’‡š’“š’š’Ž š’”š’š’Žš’† š’‘š’“š’†š’•š’•š’š š’ƒš’‚š’… š’Šš’š’”š’š’Žš’š’Šš’‚ š’ƒš’†š’„š’‚š’–š’”š’† š’š’‡ š’‚š’š’ š’•š’‰š’Šš’”. š‘»š’‰š’Šš’” š’„š’š’Žš’ƒš’Šš’š’‚š’•š’Šš’š’ š’Œš’š’š’„š’Œš’†š’… š’Žš’† š’“š’Šš’ˆš’‰š’• š’š’–š’• š’š’‡ š’•š’‰š’† š’ƒš’‚š’š’š’‘š’‚š’“š’Œ š’‚š’” š’‡š’‚š’“ š’‚š’” š’‚š’š’š š’“š’‚š’„š’† š’•š’“š’‚š’Šš’š’Šš’š’ˆ š’˜š’†š’š’•. š‘¶š’“ š’‚š’š’š š’“š’–š’š’š’Šš’š’ˆ, š’“š’–š’ š’˜š’‚š’š’Œ š’“š’–š’, š’š’“ š’‰š’†š’„š’Œ š’†š’—š’†š’ š’˜š’‚š’š’Œš’Šš’š’ˆ š’˜š’†š’š’•. š‘° š’”š’•š’‚š’“š’•š’†š’… š’ƒš’†š’„š’š’Žš’Šš’š’ˆ š’‚ š’„š’š’–š’„š’‰ š’‘š’š’•š’‚š’•š’ š’‚š’š’… š’†š’Žš’š’•š’Šš’š’š’‚š’ š’†š’‚š’•š’Šš’š’ˆ š’‚š’ˆš’‚š’Šš’. š‘©š’†š’•š’˜š’†š’†š’ š’•š’“š’šš’Šš’š’ˆ š’•š’ š’‰š’†š’‚š’ š’‡š’“š’š’Ž š’•š’‰š’† š’Šš’š’‹š’–š’“š’š, š’”š’‚š’…š’š’†š’”š’” š’š’—š’†š’“ š’Žš’š š’…š’š’ˆ š’‚š’š’… š’š’—š’†š’“š’‚š’š’ š’”š’š’†š’†š’‘ š’…š’†š’‘š’“š’Šš’—š’‚š’•š’Šš’š’ š’‚š’š’… š’Žš’š š’‰š’–š’ƒš’ƒš’š š’ƒš’†š’Šš’š’ˆ š’”š’ š’‡š’‚š’“ š’‚š’˜š’‚š’š , š‘° š’‡š’†š’š’• š’š’Šš’Œš’† š’‚ š’Žš’š’–š’”š’† š’š’ š’‚ š’˜š’‰š’†š’†š’ š’ˆš’š’Šš’š’ˆ š’š’š’˜š’‰š’†š’“š’† š’‚š’š’… š’Šš’• š’˜š’š’–š’š’… š’”š’•š’‚š’š š’•š’‰š’‚š’• š’˜š’‚š’š š’‡š’š’“š’†š’—š’†š’“. š‘¾š’†š’š’ š’•š’‰š’‚š’•’š’” š’‰š’š’˜ š’Šš’• š’‡š’†š’š’•.

 

 

giphy-1

š‘°š’ š’“š’†š’‚š’š’Šš’•š’š, š’•š’‰š’“š’†š’† š’“š’†š’‚š’š’š’š š’š’š’š’ˆ š’Žš’š’š’•š’‰š’”. š‘Øš’š’… š’ˆš’†š’•š’•š’Šš’š’ˆ š’ƒš’‚š’„š’Œ š’Šš’š’•š’ š’•š’“š’‚š’Šš’š’Šš’š’ˆ š’”š’†š’†š’Žš’†š’… š’š’Šš’Œš’† š‘“š’• š‘¬š’—š’†š’“š’†š’”š’• š’•š’ š’„š’š’Šš’Žš’ƒ. š‘»š’‰š’‚š’• š’‰š’–š’ˆš’† š’˜š’‚š’š’ š’˜š’‚š’” š’Šš’ š’‡š’“š’š’š’• š’š’‡ š’Žš’† š’‚š’š’… š‘° š’Œš’š’†š’˜ š‘° š’†š’—š’†š’š’•š’–š’‚š’š’š’š š’‰š’‚š’… š’•š’ š’”š’•š’‚š’“š’• š’Œš’Šš’„š’Œš’Šš’š’ˆ š’Šš’• š’…š’š’˜š’ š’‚š’š’… š’•š’‰š’† š’š’š’š’ˆš’†š’“ š‘° š’˜š’‚š’Šš’•š’†š’…, š’•š’‰š’† š’ƒš’Šš’ˆš’ˆš’†š’“ š’•š’‰š’‚š’• š’š’ƒš’”š’•š’‚š’„š’š’† š’˜š’‚š’” š’ˆš’“š’š’˜š’Šš’š’ˆ.

tumblr_inline_nzzk6aarn41t3p7i8_500

š‘“š’‚š’“š’„š’‰ 19š’•š’‰ š’Žš’š š’‡š’Šš’“š’”š’• š‘Æš’‚š’š’‡ š‘“š’‚š’“š’‚š’•š’‰š’š’ š’Šš’” š’‰š’‚š’‘š’‘š’†š’š’Šš’š’ˆ. š‘Øš’š’… š’Šš’•’š’” š’‰š’‚š’‘š’‘š’†š’š’Šš’š’ˆ š’Šš’‡ š‘°’š’Ž š’“š’†š’‚š’…š’š š’š’“ š’š’š’•. š‘Øš’š’… š‘° š’•š’‰š’Šš’š’Œ š’•š’‰š’‚š’• š’“š’†š’‚š’š’Šš’›š’‚š’•š’Šš’š’ š’Šš’” š’‹š’–š’”š’• š’•š’‰š’Šš’š’ˆ š‘°’š’—š’† š’š’†š’†š’…š’†š’… š’•š’ š’Œš’Šš’„š’Œ š’Žš’š š’ƒš’–š’•š’• š’ƒš’‚š’„š’Œ š’Šš’š’•š’ š’”š’‰š’‚š’‘š’† š’†š’Žš’š’•š’Šš’š’š’‚š’š’š’š, š’Žš’†š’š’•š’‚š’š’š’š š’‚š’š’… š’‘š’‰š’šš’”š’Šš’„š’‚š’š’š’š. š‘° š’‚š’Ž š’ˆš’š’Šš’š’ˆ š’•š’ š’•š’“š’†š’‚š’•Ā š’Žš’š š’“š’–š’ š’•š’“š’‚š’Šš’š’Šš’š’ˆ š’˜š’Šš’•š’‰ š’”š’Žš’‚š’š’ š’”š’•š’†š’‘š’” š’š’‡ š’‡š’š’“š’˜š’‚š’“š’… š’Žš’š’Žš’†š’š’•š’–š’Ž.

giphy-3

š‘µš’š’• š’“š’†š’‚š’š’š’š š’”š’•š’‚š’“š’•š’Šš’š’ˆ š’‚š’• š’”š’’š’–š’‚š’“š’† š’š’š’†, š’ƒš’†š’„š’‚š’–š’”š’† š‘° š’…š’ š’‰š’‚š’—š’† š’”š’š’Žš’† š’•š’“š’‚š’Šš’š’Šš’š’ˆ š’‚š’š’… š’†š’™š’‘š’†š’“š’Šš’†š’š’„š’†. š‘©š’–š’• š’šš’†š’• š’‚š’ˆš’‚š’Šš’ š‘° š’“š’†š’‚š’š’š’š š’•š’‰š’Šš’š’Œ š’•š’‰š’‚š’•’š’” š’˜š’‰š’‚š’• š‘° š’‘š’š’‚š’ š’•š’ š’…š’. š‘° š’š’†š’†š’… š’•š’ š’”š’•š’‚š’“š’• š’‚š’ˆš’‚š’Šš’, š’‡š’‚š’š’ š’Šš’ š’š’š’—š’† š’˜š’Šš’•š’‰ š’Šš’• š’‚š’š’, š’‚š’š’ š’š’—š’†š’“ š’‚š’ˆš’‚š’Šš’. š‘¹š’†š’Žš’†š’Žš’ƒš’†š’“ š’‰š’š’˜ š’Žš’š š’ƒš’š’…š’š š’“š’†š’”š’‘š’š’š’…š’” š’•š’ š’•š’‰š’† š’„š’‰š’‚š’š’š’†š’š’ˆš’†š’” š‘° š’”š’†š’• š’‚š’š’… š’‰š’š’˜ š‘° š’š’—š’†š’“š’„š’š’Žš’† š’•š’‰š’†š’Ž. š‘Øš’„š’„š’š’Žš’‘š’š’Šš’”š’‰š’Žš’†š’š’•š’” š’„š’‚š’ š’ƒš’† š’‚ š’”š’•š’“š’š’š’ˆ š’…š’“š’Šš’—š’Šš’š’ˆ š’‡š’š’“š’„š’†. š‘Øš’š’… š’„š’‰š’‚š’š’š’†š’š’ˆš’Šš’š’ˆ š’šš’š’–š’“š’”š’†š’š’‡ š’Šš’” š’˜š’‰š’‚š’• š‘°’š’—š’† š’‡š’š’–š’š’… š’•š’ š’ƒš’† š’•š’‰š’† š’ƒš’†š’”š’• š’˜š’‚š’š š’•š’ š’ˆš’‚š’Šš’ š’”š’†š’š’‡ š’†š’”š’•š’†š’†š’Ž.

tumblr_marxx1twmc1rziwwco1_250

š‘»š’‰š’‚š’•’š’” š’˜š’‰š’‚š’• š’Šš’” š’”š’ š’‚š’Žš’‚š’›š’Šš’š’ˆ š’‚š’ƒš’š’–š’• š’“š’–š’š’š’Šš’š’ˆ š’‚š’š’… š’•š’‰š’† š’“š’–š’š’š’Šš’š’ˆ š’„š’š’Žš’Žš’–š’š’Šš’•š’š. š‘»š’‰š’† š’š’š’š’š š’š’š’† š’šš’š’– š’‚š’“š’† š’“š’†š’‚š’š’š’š š’“š’‚š’„š’Šš’š’ˆ š’Šš’” š’šš’š’–š’“š’”š’†š’š’‡. š‘ŗš’–š’“š’† š’šš’š’– š’„š’‚š’ š’ˆš’†š’• š’Šš’š’•š’ š’‚š’š’ š’•š’‰š’† š’‰š’†š’‚š’… š’ˆš’‚š’Žš’†š’” š’š’‡ š’˜š’‰š’ š’Šš’” š’‡š’‚š’”š’•š’†š’“ š’•š’‰š’‚š’ š’šš’š’–. š‘©š’–š’• š’“š’†š’‚š’š’š’š, š’˜š’‰š’ š’„š’‚š’“š’†š’”? š‘¾š’‰š’‚š’• š’‚š’“š’† š’šš’š’– š’•š’“š’–š’š’š š’‚š’‡š’“š’‚š’Šš’… š’š’‡? š‘»š’‰š’‚š’• š’Šš’” š’•š’‰š’† š’’š’–š’†š’”š’•š’Šš’š’ š‘° š’‰š’‚š’—š’† š’•š’ š’‚š’”š’Œ š’Žš’šš’”š’†š’š’‡ š’‚š’š’… š‘° š’˜š’‚š’š’• š’šš’š’– š’•š’ š’‚š’”š’Œ š’šš’š’–š’“š’”š’†š’š’‡ š’˜š’‰š’†š’ š’šš’š’– š’‡š’‚š’„š’† š’•š’‰š’† š’…š’š’–š’ƒš’•. š‘©š’†š’„š’‚š’–š’”š’† š’“š’†š’‚š’š’š’š š’šš’š’– š’‹š’–š’”š’• š’‰š’‚š’—š’† š’•š’ š’ˆš’†š’• š’š’‡ š’šš’š’–š’“ š’š’˜š’ š’˜š’‚š’š!! š‘Øš’š’… š‘°’š’Ž š’…š’š’Šš’š’ˆ š’Šš’• š’˜š’Šš’•š’‰Ā š’”š’Žš’‚š’š’ š’‡š’š’“š’˜š’‚š’“š’… š’”š’•š’†š’‘š’”.

tumblr_inline_o2fe4g2rnv1qhoypo_500

š‘ŗš’ š’•š’‰š’Šš’” š’˜š’†š’†š’Œ š‘° š’ƒš’†š’ˆš’Šš’ š’‚š’ˆš’‚š’Šš’. š‘° š’‰š’‚š’—š’† š’‚š’ š’†š’‚š’“š’š’š š’•š’“š’‚š’Šš’š’Šš’š’ˆ š’”š’•š’‚š’“š’• š’•š’ š’Žš’š š‘Æš’‚š’š’‡ š‘“š’‚š’“š’‚š’•š’‰š’š’. š‘“š’š’š’…š’‚š’š’š’” š’‚š’“š’† š’‚ š’…š’†š’”š’Šš’ˆš’š’‚š’•š’†š’… š’“š’†š’”š’• š’…š’‚š’š š’˜š’‰š’Šš’„š’‰ š‘° š’˜š’Šš’š’ š’–š’”š’–š’‚š’š’š’š š’‹š’–š’”š’• š’…š’ š’”š’š’Žš’† š’ˆš’†š’š’•š’š’† š’šš’š’ˆš’‚ š’‡š’š’“. š‘ŗš’ š‘»š’–š’†š’”š’…š’‚š’š š’Šš’” š’Žš’š š’š’‡š’‡š’Šš’„š’Šš’‚š’ š’…š’‚š’š š’ƒš’‚š’„š’Œ š’š’ š’•š’‰š’† š’‘š’‚š’—š’†š’Žš’†š’š’•. š‘©š’–š’• š’”š’•š’“š’†š’•š’„š’‰š’Šš’š’ˆ š’Šš’”Ā Ā š’‚š’˜š’†š’”š’š’Žš’† š’‡š’š’“ š’“š’–š’š’š’†š’“š’” š’‚š’š’… š’‹š’–š’”š’• š’ˆš’†š’š’†š’“š’‚š’š’š’š š’Šš’” š’‡š’‚š’ƒš’–š’š’š’–š’” š’‡š’š’“ š’šš’š’–š’“ š’Žš’Šš’š’… š’‚š’š’… š’ƒš’š’…š’š.

giphy-2

š‘°š’• š’˜š’š’’š’• š’ƒš’† š’Žš’š’“š’š’Šš’š’ˆ š’ƒš’†š’„š’‚š’–š’”š’† š‘° š’‚š’Ž š’‚š’š’š’†š’“š’ˆš’Šš’„ š’•š’ š’Žš’š’“š’š’Šš’š’ˆš’”. š‘¬š’—š’†š’ š’˜š’š’“š’Œš’Šš’š’ˆ š‘° š’‘š’“š’†š’‡š’†š’“ š’š’Šš’ˆš’‰š’• š’”š’‰š’Šš’‡š’•š’”. š‘“š’š’“š’š’Šš’š’ˆš’” š’‚š’“š’† š’‡š’š’“ š’š’‚š’•š’† š’ƒš’“š’†š’‚š’Œš’‡š’‚š’”š’•š’”, š’ƒš’–š’•…Ā š‘»š’š’Žš’š’“š’“š’š’˜ š‘° š’˜š’Šš’š’ š’”š’‰š’‚š’“š’† š’‚ š’ƒš’Šš’• š’Žš’š’“š’† š’Šš’š’”š’‘š’Šš’“š’‚š’•š’Šš’š’ š‘° š’‡š’š’–š’š’… š’‚š’” š‘° š’”š’•š’“š’–š’ˆš’ˆš’š’†š’… š’•š’‰š’“š’š’–š’ˆš’‰ š’•š’‰š’† š’š’‚š’”š’• š’‡š’†š’˜ š’Žš’š’š’•š’‰š’” š’š’š’• š’•š’“š’‚š’Šš’š’Šš’š’ˆ. š‘° š’Œš’š’†š’˜ š‘° š’˜š’š’–š’š’… š’†š’—š’†š’š’•š’–š’‚š’š’š’š š’‘š’–š’š’ š’Žš’šš’”š’†š’š’‡ š’š’–š’• š’š’‡ š’Žš’š š’š’˜š’ š’”š’†š’š’‡ š’„š’“š’†š’‚š’•š’†š’… š’‡š’–š’š’Œ, š’ƒš’–š’• š’‚ š’š’Šš’•š’•š’š’† š’Šš’š’”š’‘š’Šš’“š’‚š’•š’Šš’š’ š’‚š’š’… š’Žš’š’•š’Šš’—š’‚š’•š’Šš’š’ š’‚š’š’š’š’ˆ š’•š’‰š’† š’˜š’‚š’š š’‰š’‚š’” š’“š’†š’‚š’š’š’š š’‰š’†š’š’‘š’†š’…!

raw

š‘Øš’š’… š’‡š’š’“ š’‚š’š’ š’•š’‰š’† š‘ŗš’–š’‘š’†š’“š’š’‚š’•š’–š’“š’‚š’ š‘®š’Šš’‡š’” š‘° š’–š’”š’†š’… š’Šš’ š’•š’‰š’† š’Žš’‚š’Œš’Šš’š’ˆ š’š’‡ š’•š’‰š’Šš’” š’ƒš’š’š’ˆ š’‘š’š’”š’• š’‚š’š’… š’•š’‰š’š’”š’† š’˜š’‰š’ š’š’š’—š’† š’•š’‰š’† š‘¾š’Šš’š’„š’‰š’†š’”š’•š’†š’“’š’” š’‚š’š’… š’•š’‰š’† š’“š’†š’”š’• š’š’‡ š’•š’‰š’† š‘ŗš’–š’‘š’†š’“š’š’‚š’•š’–š’“š’‚š’ š’„š’‚š’”š’•….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s