Anger

๐’€๐’๐’– ๐’˜๐’Š๐’๐’ ๐’๐’๐’• ๐’ƒ๐’† ๐’‘๐’–๐’๐’Š๐’”๐’‰๐’†๐’… ๐’‡๐’๐’“ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’‚๐’๐’ˆ๐’†๐’“, ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’‚๐’๐’ˆ๐’†๐’“ ๐’Š๐’” ๐’•๐’‰๐’† ๐’‘๐’–๐’๐’Š๐’”๐’‰๐’Ž๐’†๐’๐’•.
~ ๐‘ป๐’‰๐’† ๐‘ฉ๐’–๐’…๐’…๐’‰๐’‚ ~

108 Mala Beads

17359264_10212661919722741_4195779796229788631_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Some of the many reasons that have been given for having 108 beads on a mala, as well as a few other points of interest.” – Zenshinequotes.com

Desires: There are said to be 108 earthly desires in mortals.

Lies: There are said to be 108 lies that humans tell.

Delusions: There are said to be 108 human delusions or forms of ignorance.

Heart Chakra: The chakras are the intersections of energy lines, and there are said to be a total of 108 energy lines converging to form the heart chakra. One of them, sushumna leads to the crown chakra, and is said to be the path to Self-realization.

Sanskrit alphabet: There are 54 letters in the Sanskrit alphabet. Each has masculine and feminine, shiva and shakti. 54 times 2 is 108.

Pranayama: If one is able to be so calm in meditation as to have only 108 breaths in a day, enlightenment will come.

Upanishads: Some say there are 108 Upanishads, texts of the wisdom of the ancient sages.

Sri Yantra: On the Sri Yantra there are marmas where three lines intersect, and there are 54 such intersections. Each intersections has masculine and feminine, shiva and shakti qualities. 54 times 2 equals 108. Thus, there are 108 points that define the Sri Yantra as well as the human body.

Pentagon: The angle formed by two adjacent lines in a pentagon equals 108 degrees.

Marmas: Marmas or marmasthanas are like energy intersections called chakras, except have fewer energy lines converging to form them. There are said to be 108 marmas in the subtle body.

Time: Some say there are 108 feelings, with 36 related to the past, 36 related to the present, and 36 related to the future.

8 extra beads: In doing a practice of counting the number of repetitions of the mala, 100 are counted as completed. The remaining are said to cover errors or omissions. The 8 are also said to be an offering to God and Guru.

Chemistry: Interestingly, there are about 115 elements known on the periodic table of the elements. Most of those, around or higher than the number 100 only exist in the laboratory, and some for only thousandths of a second. The number that naturally exist on Earth is around 100.

Astrology: There are 12 constellations, and 9 arc segments called namshas or chandrakalas. 9 times 12 equals 108. Chandra is moon, and kalas are the divisions within a whole.

River Ganga: The sacred River Ganga spans a longitude of 12 degrees (79 to 91), and a latitude of 9 degrees (22 to 31). 12 times 9 equals 108.

Planets and Houses: In astrology, there are 12 houses and 9 planets. 12 times 9 equals 108.

Goddess names: There are said to be 108 Indian goddess names.

Gopis of Krishna: In the Krishna tradition, there were said to be 108 gopis or maid servants of Krishna.

1, 0, and 8: Some say that 1 stands for God or higher Truth, 0 stands for emptiness or completeness in spiritual practice, and 8 stands for infinity or eternity.

Sun and Earth: The diameter of the Sun is 108 times the diameter of the Earth. The distance from the Sun to the Earth is 108 times the diameter of the Sun.

Moon and Earth: The average distance of the Moon from the Earth is 108 times the diameter of the Moon.

Silver and the moon: In astrology, the metal silver is said to represent the moon. The atomic weight of silver is 108.

Numerical scale: The 1 of 108, and the 8 of 108, when added together equals 9, which is the number of the numerical scale, i.e. 1, 2, 3 … 10, etc., where 0 is not a number.

Meditations: Some say there are 108 styles of meditation.

Breath: Tantra estimates the average number of breaths per day at 21,600, of which 10,800 are solar energy, and 10,800 are lunar energy. Multiplying 108 by 100 is 10,800. Multiplying 2 x 10,800 equals 21,600.

Paths to God: Some suggest that there are 108 paths to God.

Smaller divisions: The number 108 is divided, such as in half, third, quarter, or twelfth, so that some malas have 54, 36, 27, or 9 beads.

Hinduism: 108 is said to refer to the number of Hindu deities. Some say that each of the deities has 108 names.

Islam: The number 108 is used in Islam to refer to God.

Jain: In the Jain religion, 108 are the combined virtues of five categories of holy ones, including 12, 8, 36, 25, and 27 virtues respectively.

Sikh: The Sikh tradition has a mala of 108 knots tied in a string of wool, rather than beads.

Buddhism: Some Buddhists carve 108 small Buddhas on a walnut for good luck. Some ring a bell 108 times to celebrate a new year. There are said to be 108 virtues to cultivate and 108 defilements to avoid.

Chinese: The Chinese Buddhists and Taoists use a 108 bead mala, which is called su-chu, and has three dividing beads, so the mala is divided into three parts of 36 each. Chinese astrology says that there are 108 sacred stars.

Stages of the soul: Said that Atman, the human soul or center goes through 108 stages on the journey.

Meru: This is a larger bead, not part of the 108. It is not tied in the sequence of the other beads. It is the quiding bead, the one that marks the beginning and end of the mala.

Dance: There are 108 forms of dance in the Indian traditions.

Praiseworthy souls: There are 108 qualities of praiseworthy souls.

First man in space: The first manned space flight lasted 108 minutes, and was on April 12, 1961 by Yuri Gagarin, a Soviet cosmonaut.

9 times 12: Both of these numbers have been said to have spiritual significance in many traditions. 9 times 12 is 108. Also, 1 plus 8 equals 9. That 9 times 12 equals 108.

Powers of 1, 2, and 3 in math: 1 to 1st power=1; 2 to 2nd power=4 (2×2); 3 to 3rd power=27 (3x3x3). 1x4x27=108

Harshad number: 108 is a Harshad number, which is an integer divisible by the sum of its digits (Harshad is from Sanskrit, and means “great joy”)

Source:ย Kusala Bhikshu

Epic Poem: The Odyssey of Dharmakara

I want to share this beautiful piece from Pure Land Sutras. It is a long but worthy read, enjoy!

This poem was inspired by the opening chapters of the Infinite Life Sutra, which outline Dharmakaraโ€™s (Amitabha) creation of the Western Land of Ultimate Bliss.

Continue To Read: Epic Poem: The Odyssey of Dharmakara

๐‘ป๐‘ฏ๐‘ฌ ๐‘ฎ๐‘น๐‘ฌ๐‘จ๐‘ป ๐‘ฉ๐‘ฌ๐‘ณ๐‘ณ ๐‘ช๐‘ฏ๐‘จ๐‘ต๐‘ป ~ ๐‘ป๐‘ฏ๐‘ฌ ๐‘ฌ๐‘ต๐‘ซ ๐‘ถ๐‘ญ ๐‘บ๐‘ผ๐‘ญ๐‘ญ๐‘ฌ๐‘น๐‘ฐ๐‘ต๐‘ฎ

 

afafaa28d8d49ea18f95d900c24f4b02

๐‘ด๐’‚๐’š ๐’•๐’‰๐’† ๐’”๐’๐’–๐’๐’… ๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’ƒ๐’†๐’๐’
๐’‘๐’†๐’๐’†๐’•๐’“๐’‚๐’•๐’† ๐’…๐’†๐’†๐’‘ ๐’Š๐’๐’•๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐‘ช๐’๐’”๐’Ž๐’๐’”.
๐‘ฌ๐’—๐’†๐’ ๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’…๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’”๐’• ๐’”๐’‘๐’๐’•๐’”,
๐’๐’Š๐’—๐’Š๐’๐’ˆ ๐’ƒ๐’†๐’Š๐’๐’ˆ๐’” ๐’‚๐’“๐’† ๐’‚๐’ƒ๐’๐’† ๐’•๐’ ๐’‰๐’†๐’‚๐’“ ๐’Š๐’• ๐’„๐’๐’†๐’‚๐’“๐’๐’š
๐’”๐’ ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’‚๐’๐’ ๐’”๐’–๐’‡๐’‡๐’†๐’“๐’Š๐’๐’ˆ ๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’†๐’Ž ๐’„๐’†๐’‚๐’”๐’†๐’”,
๐’–๐’๐’…๐’†๐’“๐’”๐’•๐’‚๐’๐’…๐’Š๐’๐’ˆ ๐’„๐’๐’Ž๐’†๐’” ๐’•๐’ ๐’•๐’‰๐’†๐’Š๐’“ ๐’‰๐’†๐’‚๐’“๐’•,
๐’‚๐’๐’… ๐’•๐’‰๐’†๐’š ๐’•๐’“๐’‚๐’๐’”๐’„๐’†๐’๐’… ๐’•๐’‰๐’† ๐’‘๐’‚๐’•๐’‰ ๐’๐’‡ ๐’”๐’๐’“๐’“๐’๐’˜ ๐’‚๐’๐’… ๐’…๐’†๐’‚๐’•๐’‰.
..
๐‘ป๐’‰๐’† ๐’–๐’๐’Š๐’—๐’†๐’“๐’”๐’‚๐’ ๐’…๐’‰๐’‚๐’“๐’Ž๐’‚ ๐’…๐’๐’๐’“ ๐’Š๐’” ๐’‚๐’๐’“๐’†๐’‚๐’…๐’š ๐’๐’‘๐’†๐’.
๐‘ป๐’‰๐’† ๐’”๐’๐’–๐’๐’… ๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’† ๐’“๐’Š๐’”๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’Š๐’…๐’† ๐’Š๐’” ๐’‰๐’†๐’‚๐’“๐’… ๐’„๐’๐’†๐’‚๐’“๐’๐’š.
๐‘ป๐’‰๐’† ๐’Ž๐’Š๐’“๐’‚๐’„๐’๐’† ๐’‰๐’‚๐’‘๐’‘๐’†๐’๐’”: ๐’‚ ๐’ƒ๐’†๐’‚๐’–๐’•๐’Š๐’‡๐’–๐’ ๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’…
๐’‚๐’‘๐’‘๐’†๐’‚๐’“๐’” ๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’‰๐’†๐’‚๐’“๐’• ๐’๐’‡ ๐’‚ ๐’๐’๐’•๐’–๐’” ๐’‡๐’๐’๐’˜๐’†๐’“.
๐‘ถ๐’๐’† ๐’”๐’Š๐’๐’ˆ๐’๐’† ๐’…๐’“๐’๐’‘ ๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’„๐’๐’Ž๐’‘๐’‚๐’”๐’”๐’Š๐’๐’๐’‚๐’•๐’† ๐’˜๐’‚๐’•๐’†๐’“
๐’Š๐’” ๐’†๐’๐’๐’–๐’ˆ๐’‰ ๐’•๐’ ๐’ƒ๐’“๐’Š๐’๐’ˆ ๐’ƒ๐’‚๐’„๐’Œ ๐’•๐’‰๐’† ๐’“๐’†๐’‡๐’“๐’†๐’”๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’”๐’‘๐’“๐’Š๐’๐’ˆ
๐’•๐’ ๐’๐’–๐’“ ๐’Ž๐’๐’–๐’๐’•๐’‚๐’Š๐’๐’” ๐’‚๐’๐’… ๐’“๐’Š๐’—๐’†๐’“๐’”.
..
๐‘ณ๐’Š๐’”๐’•๐’†๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’ƒ๐’†๐’๐’ ๐‘ฐ ๐’‡๐’†๐’†๐’
๐’•๐’‰๐’† ๐’‚๐’‡๐’‡๐’๐’Š๐’„๐’•๐’Š๐’๐’๐’” ๐’Š๐’ ๐’Ž๐’† ๐’ƒ๐’†๐’ˆ๐’Š๐’ ๐’•๐’ ๐’…๐’Š๐’”๐’”๐’๐’๐’—๐’†.
๐‘ด๐’š ๐’Ž๐’Š๐’๐’… ๐’„๐’‚๐’๐’Ž, ๐’Ž๐’š ๐’ƒ๐’๐’…๐’š ๐’“๐’†๐’๐’‚๐’™๐’†๐’…,
๐’‚ ๐’”๐’Ž๐’Š๐’๐’† ๐’Š๐’” ๐’ƒ๐’๐’“๐’ ๐’๐’ ๐’Ž๐’š ๐’๐’Š๐’‘๐’”.
๐‘ญ๐’๐’๐’๐’๐’˜๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’† ๐’”๐’๐’–๐’๐’… ๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’† ๐’ƒ๐’†๐’๐’,
๐’Ž๐’š ๐’ƒ๐’“๐’†๐’‚๐’•๐’‰ ๐’ƒ๐’“๐’Š๐’๐’ˆ๐’” ๐’Ž๐’† ๐’ƒ๐’‚๐’„๐’Œ
๐’•๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’”๐’‚๐’‡๐’† ๐’Š๐’”๐’๐’‚๐’๐’… ๐’๐’‡ ๐’Ž๐’Š๐’๐’…๐’‡๐’–๐’๐’๐’†๐’”๐’”.
๐‘ฐ๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’ˆ๐’‚๐’“๐’…๐’†๐’ ๐’๐’‡ ๐’Ž๐’š ๐’‰๐’†๐’‚๐’“๐’•,
๐’•๐’‰๐’† ๐’‡๐’๐’๐’˜๐’†๐’“๐’” ๐’๐’‡ ๐‘ท๐’†๐’‚๐’„๐’† ๐’ƒ๐’๐’๐’๐’Ž ๐’ƒ๐’†๐’‚๐’–๐’•๐’Š๐’‡๐’–๐’๐’๐’š.

๐‘ป๐’‰๐’Š๐’„๐’‰ ๐‘ต๐’‰๐’‚๐’• ๐‘ฏ๐’‚๐’๐’‰

 

๐‘ป๐’‰๐’† ๐‘ป๐’๐’‘ 5 ๐‘ฉ๐’–๐’…๐’…๐’‰๐’Š๐’”๐’• ๐‘ป๐’†๐’‚๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ๐’” ๐‘ป๐’‰๐’‚๐’• ๐‘พ๐’Š๐’๐’ ๐‘ช๐’‰๐’‚๐’๐’ˆ๐’† ๐’€๐’๐’–๐’“ ๐‘ณ๐’Š๐’‡๐’†

womaninashramlookingoutattrees-850x400

1) ๐‘จ๐’˜๐’‚๐’Œ๐’†๐’ ๐’•๐’ ๐‘ณ๐’Š๐’‡๐’†!

๐‘ด๐’Š๐’๐’…๐’‡๐’–๐’๐’๐’†๐’”๐’”- ๐’ƒ๐’†๐’Š๐’๐’ˆ ๐’„๐’๐’Ž๐’‘๐’๐’†๐’•๐’†๐’๐’š ๐’‘๐’“๐’†๐’”๐’†๐’๐’• ๐’•๐’ย ๐’•๐’‰๐’† ๐’๐’Š๐’‡๐’† ๐’š๐’๐’–โ€™๐’“๐’† ๐’๐’Š๐’—๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚๐’๐’…ย ๐’˜๐’‰๐’‚๐’• ๐’š๐’๐’–โ€™๐’“๐’† ๐’…๐’๐’Š๐’๐’ˆ- ๐’Š๐’” ๐’”๐’๐’Ž๐’†๐’•๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’„๐’‚๐’โ€™๐’• ๐’ƒ๐’† ๐’–๐’๐’…๐’†๐’“๐’”๐’•๐’‚๐’•๐’†๐’….ย ๐‘ฌ๐’™๐’‘๐’‚๐’๐’…๐’Š๐’๐’ˆ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’‚๐’˜๐’‚๐’“๐’†๐’๐’†๐’”๐’” ๐’„๐’‰๐’‚๐’๐’ˆ๐’†๐’” ๐’†๐’—๐’†๐’“๐’š ๐’‚๐’”๐’‘๐’†๐’„๐’• ๐’๐’‡ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’๐’Š๐’‡๐’†, ๐’Š๐’ ๐’†๐’—๐’†๐’“๐’š ๐’˜๐’‚๐’š.ย ๐‘ฐ๐’• ๐’“๐’†๐’‚๐’๐’๐’š ๐’Š๐’” ๐’‚๐’” ๐’”๐’Š๐’Ž๐’‘๐’๐’† ๐’‚๐’” ๐’•๐’‰๐’‚๐’•.ย ๐‘ป๐’‰๐’† ๐’Ž๐’๐’“๐’† ๐’š๐’๐’– ๐’…๐’, ๐’•๐’‰๐’† ๐’Ž๐’๐’“๐’† ๐’š๐’๐’–โ€™๐’๐’ ๐’…๐’Š๐’”๐’„๐’๐’—๐’†๐’“ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’๐’˜๐’ ๐’–๐’๐’Š๐’’๐’–๐’† ๐’‘๐’†๐’‚๐’„๐’† ๐’‚๐’๐’… ๐’‹๐’๐’š- ๐’‚๐’๐’… ๐’•๐’‰๐’† ๐’Ž๐’๐’“๐’† ๐’š๐’๐’–โ€™๐’๐’ ๐’ƒ๐’† ๐’‚๐’ƒ๐’๐’† ๐’•๐’ ๐’๐’†๐’• ๐’ˆ๐’ ๐’๐’‡ ๐’‘๐’†๐’“๐’”๐’๐’๐’‚๐’ ๐’”๐’•๐’“๐’–๐’ˆ๐’ˆ๐’๐’†๐’”.

๐‘ด๐’๐’“๐’†

๐‘บ๐’–๐’๐’”๐’‰๐’Š๐’๐’† ๐’€๐’๐’ˆ๐’‚ & ๐‘ด๐’†๐’…๐’Š๐’•๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’

๐‘ป๐’๐’…๐’‚๐’š ๐‘ฐ ๐’†๐’Ž๐’ƒ๐’“๐’‚๐’„๐’†๐’… ๐’•๐’‰๐’† ๐’”๐’–๐’๐’”๐’‰๐’Š๐’๐’†. ๐‘จ๐’‡๐’•๐’†๐’“ ๐’•๐’‰๐’† ๐’‰๐’๐’“๐’“๐’Š๐’ƒ๐’๐’† ๐’”๐’•๐’๐’“๐’Ž๐’” ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’‘๐’‚๐’”๐’”๐’†๐’… ๐’•๐’‰๐’“๐’๐’–๐’ˆ๐’‰ ๐’‚๐’๐’…
๐’Œ๐’๐’๐’˜๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’‚๐’–๐’•๐’–๐’Ž๐’ ๐’Š๐’” ๐’’๐’–๐’Š๐’„๐’Œ๐’๐’š ๐’”๐’†๐’•๐’•๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’Š๐’ ๐‘ฐ ๐’˜๐’‚๐’๐’•๐’†๐’… ๐’•๐’ ๐’•๐’‚๐’Œ๐’† ๐’‚ ๐’Ž๐’๐’Ž๐’†๐’๐’• ๐’•๐’ ๐’‚๐’‘๐’‘๐’“๐’†๐’„๐’Š๐’‚๐’•๐’† ๐’•๐’‰๐’† ๐’”๐’–๐’๐’”๐’‰๐’Š๐’๐’† ๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’˜๐’‚๐’“๐’Ž๐’•๐’‰ ๐’๐’‡ ๐’๐’Š๐’๐’ˆ๐’†๐’“๐’Š๐’๐’ˆ ๐’”๐’–๐’Ž๐’Ž๐’†๐’“ ๐’•๐’†๐’Ž๐’‘๐’†๐’“๐’‚๐’•๐’–๐’“๐’†๐’”.

๐‘ฐ’๐’Ž ๐’๐’๐’“๐’Ž๐’‚๐’๐’๐’š ๐’๐’๐’• ๐’‚ ๐’Ž๐’๐’“๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‘๐’†๐’“๐’”๐’๐’ ๐’‚๐’• ๐’‚๐’๐’. ๐‘ฐ ๐’‚๐’Ž ๐’‚ ๐’ƒ๐’Š๐’• ๐’๐’‡ ๐’‚๐’ ๐’Š๐’๐’”๐’๐’Ž๐’๐’Š๐’‚๐’„ ๐’‚๐’๐’… ๐’‰๐’‚๐’—๐’† ๐’‚๐’๐’˜๐’‚๐’š๐’” ๐’ƒ๐’†๐’†๐’ ๐’‚ ๐’ƒ๐’Š๐’• ๐’๐’‡ ๐’‚ ๐’—๐’‚๐’Ž๐’‘๐’Š๐’“๐’† ๐’๐’๐’—๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’† ๐’๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’‚๐’๐’… ๐’•๐’‰๐’† ๐’Ž๐’๐’๐’๐’๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’•. ๐‘ฉ๐’–๐’• ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’Ž๐’๐’“๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐‘ฐ ๐’˜๐’‚๐’” ๐’–๐’‘ ๐’‚๐’• ๐’”๐’–๐’๐’“๐’Š๐’”๐’† ๐’”๐’ ๐‘ฐ ๐’”๐’•๐’‚๐’“๐’•๐’†๐’… ๐’•๐’‰๐’† ๐’…๐’‚๐’š ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐‘ด๐’š ๐’„๐’๐’‡๐’‡๐’†๐’† ๐’‚๐’๐’… ๐’˜๐’‚๐’•๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’† ๐’”๐’–๐’๐’“๐’Š๐’”๐’†. ย ๐‘ฐ ๐’˜๐’‚๐’๐’•๐’†๐’… ๐’•๐’ ๐’๐’Š๐’๐’ˆ๐’†๐’“ ๐’๐’๐’๐’ˆ๐’†๐’“ ๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’Ž๐’๐’“๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’‚๐’” ๐‘ฐ ๐’”๐’Š๐’‘๐’‘๐’†๐’… ๐’Ž๐’š ๐’„๐’๐’‡๐’‡๐’†๐’† ๐’˜๐’‚๐’•๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’† ๐’“๐’‚๐’š๐’” ๐’ƒ๐’†๐’„๐’๐’Ž๐’† ๐’˜๐’‚๐’“๐’Ž ๐’‚๐’๐’… ๐’ƒ๐’“๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’•. ๐‘ฐ ๐’…๐’†๐’„๐’Š๐’…๐’†๐’… ๐’‚๐’‡๐’•๐’†๐’“ ๐’‚ ๐’๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’ƒ๐’“๐’†๐’‚๐’Œ๐’‡๐’‚๐’”๐’• ๐’•๐’ ๐’…๐’ ๐’‚ ๐’”๐’–๐’ ๐’Ž๐’†๐’…๐’Š๐’•๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’‚๐’๐’… ๐’‡๐’๐’๐’๐’๐’˜ ๐’Š๐’• ๐’–๐’‘ ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’”๐’๐’Ž๐’† ๐’Ž๐’–๐’„๐’‰ ๐’๐’†๐’†๐’…๐’†๐’… ๐’”๐’•๐’“๐’†๐’•๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚๐’๐’… ๐’š๐’๐’ˆ๐’‚ ๐’•๐’ ๐’๐’†๐’๐’ˆ๐’•๐’‰๐’†๐’ ๐’‚๐’๐’… ๐’“๐’†๐’๐’‚๐’™ ๐’Ž๐’š ๐’ƒ๐’๐’…๐’š. ๐‘ฐ’๐’Ž ๐’•๐’‰๐’‚๐’๐’Œ๐’‡๐’–๐’ ๐‘ฐ ๐’‰๐’‚๐’… ๐’•๐’‰๐’† ๐’•๐’Š๐’Ž๐’† ๐’•๐’ ๐’”๐’Š๐’• ๐’‚๐’๐’… ๐’‹๐’–๐’”๐’• ๐’ƒ๐’† ๐’๐’๐’† ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’•๐’‰๐’† ๐’Ž๐’๐’“๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’‚๐’๐’… ๐’•๐’‰๐’† ๐’ƒ๐’†๐’‚๐’–๐’•๐’š ๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’† ๐’”๐’–๐’๐’”๐’‰๐’Š๐’๐’†. ๐‘ฐ ๐’‘๐’๐’‚๐’š๐’†๐’… ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’•๐’‰๐’† ๐’๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’Š๐’ ๐’Ž๐’š ๐’‘๐’‰๐’๐’•๐’’๐’” ๐’ƒ๐’†๐’„๐’‚๐’–๐’”๐’† ๐‘ฐ’๐’—๐’† ๐’‚๐’๐’˜๐’‚๐’š๐’” ๐’ƒ๐’†๐’†๐’ ๐’‚ ๐’๐’๐’—๐’†๐’“ ๐’๐’‡ ๐’”๐’‰๐’‚๐’…๐’๐’˜ ๐’‚๐’๐’… ๐’๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’Š๐’ ๐’‘๐’‰๐’๐’•๐’๐’ˆ๐’“๐’‚๐’‘๐’‰๐’š. ๐‘ผ๐’”๐’–๐’‚๐’๐’๐’š ๐’Š๐’ ๐’ƒ๐’๐’‚๐’„๐’Œ ๐’‚๐’๐’… ๐’˜๐’‰๐’Š๐’•๐’†, ๐’๐’๐’—๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’† ๐’”๐’‰๐’‚๐’“๐’‘ ๐’„๐’๐’๐’•๐’“๐’‚๐’”๐’•. ๐‘ป๐’‰๐’† ๐’ƒ๐’๐’‚๐’„๐’Œ ๐’‚๐’๐’… ๐’˜๐’‰๐’Š๐’•๐’† ๐’˜๐’๐’–๐’๐’… ๐’๐’๐’• ๐’‰๐’‚๐’—๐’† ๐’…๐’๐’๐’† ๐’‹๐’–๐’”๐’•๐’Š๐’„๐’† ๐’•๐’ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’‚๐’˜๐’†๐’”๐’๐’Ž๐’†๐’๐’š ๐’„๐’๐’๐’ ๐’”๐’‰๐’Š๐’“๐’• ๐‘ฐ ๐’˜๐’๐’“๐’† (๐‘ฐ๐‘ต๐‘ฒ๐’๐‘ฉ๐‘ผ๐‘น๐‘ต, ๐’๐’‡ ๐’„๐’๐’–๐’“๐’”๐’† – ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’•๐’Š๐’Ž๐’† ๐’‚ ๐’„๐’๐’–๐’ƒ ๐’๐’‡๐’‡๐’†๐’“๐’Š๐’๐’ˆ)ย ๐Ÿ˜Š ๐‘จ๐’๐’… ๐’ƒ๐’†๐’”๐’Š๐’…๐’†๐’” ๐’•๐’‰๐’† ๐’š๐’†๐’๐’๐’๐’˜ ๐’‚๐’๐’… ๐’•๐’‰๐’† ๐’๐’–๐’•๐’๐’Š๐’๐’† ๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’† ๐’Š๐’Ž๐’‚๐’ˆ๐’† ๐’“๐’†๐’Ž๐’Š๐’๐’…๐’†๐’… ๐’Ž๐’† ๐’๐’๐’„๐’† ๐’‚๐’ˆ๐’‚๐’Š๐’, ๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’† ๐’”๐’–๐’! ๐‘ฐ ๐’‚๐’Ž ๐’‚๐’…๐’…๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚ ๐’๐’Š๐’•๐’•๐’๐’† ๐’Š๐’๐’‡๐’ ๐’ƒ๐’†๐’๐’๐’˜ ๐’Š๐’ ๐’„๐’‚๐’”๐’† ๐’š๐’๐’–’๐’“๐’† ๐’Š๐’๐’•๐’“๐’Š๐’ˆ๐’–๐’†๐’… ๐’ƒ๐’š ๐’”๐’–๐’ ๐’ˆ๐’‚๐’›๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’“ ๐’‰๐’‚๐’—๐’† ๐’‚๐’ ๐’Š๐’๐’•๐’†๐’“๐’†๐’”๐’• ๐’Š๐’ ๐’Ž๐’†๐’…๐’Š๐’•๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’. ๐‘ท๐’๐’–๐’” ๐’”๐’๐’Ž๐’† ๐’๐’Š๐’•๐’•๐’๐’† ๐’†๐’™๐’•๐’“๐’‚ ๐’”๐’–๐’๐’”๐’‰๐’Š๐’๐’† ๐’Š๐’๐’‡๐’.

๐‘ฐ ๐’‰๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’๐’š ๐’“๐’†๐’„๐’๐’Ž๐’Ž๐’†๐’๐’… ๐’”๐’•๐’‚๐’“๐’•๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚ ๐’…๐’‚๐’š ๐’๐’“ ๐’•๐’˜๐’, ๐’๐’“ ๐’†๐’—๐’†๐’ ๐’•๐’‰๐’“๐’†๐’† ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’•๐’‰๐’† ๐’”๐’–๐’๐’“๐’Š๐’”๐’† ๐’‚๐’๐’… ๐’”๐’•๐’Š๐’๐’๐’๐’†๐’”๐’”. ๐‘ฑ๐’–๐’”๐’• ๐’…๐’“๐’Š๐’๐’Œ ๐’Š๐’• ๐’Š๐’ ๐’‚๐’๐’… ๐’‡๐’†๐’†๐’ ๐’‘๐’†๐’‚๐’„๐’†. ๐’€๐’๐’– ๐’„๐’‚๐’ ๐’‰๐’๐’๐’… ๐’‚ ๐’š๐’๐’ˆ๐’‚ ๐’‘๐’๐’”๐’†, ๐’”๐’Š๐’‘ ๐’”๐’๐’Ž๐’† ๐’„๐’๐’‡๐’‡๐’†๐’† ๐’๐’“ ๐’‹๐’–๐’”๐’• ๐’ˆ๐’“๐’‚๐’ƒ ๐’‚ ๐’ƒ๐’๐’‚๐’๐’Œ๐’†๐’• ๐’๐’“ ๐’„๐’‰๐’‚๐’Š๐’“ ๐’‚๐’๐’… ๐’‹๐’–๐’”๐’• ๐’†๐’๐’‹๐’๐’š ๐’•๐’‰๐’† ๐’ƒ๐’†๐’‚๐’–๐’•๐’š ๐’๐’‡ ๐’Š๐’• ๐’‚๐’๐’.

๐‘บ๐’–๐’๐’“๐’Š๐’”๐’† ๐’Ž๐’†๐’…๐’Š๐’•๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’
๐’€๐’๐’– ๐’Ž๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’๐’Š๐’Œ๐’† ๐’•๐’ ๐’•๐’“๐’š ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’”๐’Š๐’Ž๐’‘๐’๐’† ๐’†๐’™๐’†๐’“๐’„๐’Š๐’”๐’† ๐’˜๐’‰๐’†๐’ ๐’š๐’๐’– ๐’‰๐’‚๐’—๐’†ย ๐’‚ ๐’Ž๐’๐’Ž๐’†๐’๐’• ๐’•๐’ ๐’‹๐’–๐’”๐’• ๐’„๐’๐’๐’”๐’† ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’†๐’š๐’†๐’”, ๐’†๐’—๐’†๐’ ๐’‡๐’๐’“ ๐’‹๐’–๐’”๐’• ๐’๐’๐’† ๐’Ž๐’Š๐’๐’–๐’•๐’†. ๐‘ฐ๐’…๐’†๐’‚๐’๐’๐’š ๐’š๐’๐’– ๐’„๐’‚๐’ ๐’‘๐’“๐’‚๐’„๐’•๐’Š๐’„๐’†ย ๐’Š๐’• ๐’‡๐’๐’“ ๐’“๐’†๐’‚๐’ ๐’๐’–๐’•๐’”๐’Š๐’…๐’† ๐’Š๐’ ๐’๐’‚๐’•๐’–๐’“๐’† ๐’‚๐’• ๐’”๐’–๐’๐’“๐’Š๐’”๐’†, ๐’ƒ๐’–๐’• ๐’š๐’๐’–ย ๐’„๐’‚๐’ ๐’…๐’ ๐’Š๐’• ๐’ƒ๐’š ๐’‹๐’–๐’”๐’• ๐’„๐’๐’๐’”๐’Š๐’๐’ˆ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’†๐’š๐’†๐’” ๐’‚๐’๐’… ๐’–๐’”๐’Š๐’๐’ˆ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’Š๐’Ž๐’‚๐’ˆ๐’Š๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’, ๐’‘๐’†๐’“๐’‰๐’‚๐’‘๐’” ๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’Ž๐’๐’“๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’ƒ๐’†๐’‡๐’๐’“๐’† ๐’š๐’๐’– ๐’”๐’•๐’‚๐’“๐’• ๐’•๐’‰๐’† ๐’…๐’‚๐’š, ๐’๐’“ ๐’‚๐’• ๐’‚๐’๐’š ๐’Ž๐’๐’Ž๐’†๐’๐’• ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’Š๐’• ๐’‡๐’†๐’†๐’๐’” ๐’“๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’•๐’ ๐’‚๐’๐’๐’๐’˜ ๐’Ž๐’๐’“๐’† ๐’๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’Š๐’ ๐’•๐’ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’ƒ๐’†๐’Š๐’๐’ˆ.

๐‘ฐ๐’Ž๐’‚๐’ˆ๐’Š๐’๐’† ๐’š๐’๐’–๐’“๐’”๐’†๐’๐’‡ ๐’”๐’Š๐’•๐’•๐’Š๐’๐’ˆ, ๐’”๐’•๐’‚๐’๐’…๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’“ ๐’๐’š๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’–๐’•๐’”๐’Š๐’…๐’†, ๐’‘๐’†๐’“๐’‰๐’‚๐’‘๐’” ๐’Š๐’ ๐’๐’‚๐’•๐’–๐’“๐’† ๐’˜๐’‰๐’†๐’“๐’† ๐’š๐’๐’– ๐’‡๐’†๐’†๐’ ๐’”๐’‚๐’‡๐’† ๐’‚๐’๐’… ๐’„๐’๐’Ž๐’‡๐’๐’“๐’•๐’‚๐’ƒ๐’๐’†. ๐‘ฐ๐’• ๐’Š๐’” ๐’†๐’‚๐’“๐’๐’š ๐’Ž๐’๐’“๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’ƒ๐’†๐’‡๐’๐’“๐’† ๐’”๐’–๐’๐’“๐’Š๐’”๐’†. ๐’€๐’๐’– ๐’‚๐’“๐’† ๐’•๐’–๐’“๐’๐’†๐’… ๐’•๐’ย ๐’‡๐’‚๐’„๐’†ย ๐‘ฌ๐’‚๐’”๐’•, ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’‚ ๐’„๐’๐’†๐’‚๐’“ ๐’—๐’Š๐’†๐’˜ ๐’Š๐’ ๐’‡๐’“๐’๐’๐’• ๐’๐’‡ ๐’š๐’๐’– ๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’† ๐’‰๐’๐’“๐’Š๐’›๐’๐’. ๐‘ด๐’‚๐’š๐’ƒ๐’† ๐’Š๐’•โ€™๐’”ย ๐’‚ย ๐’๐’‚๐’Œ๐’† ๐’‚๐’๐’… ๐’Ž๐’๐’–๐’๐’•๐’‚๐’Š๐’ ๐’•๐’๐’‘๐’”, ๐’•๐’“๐’†๐’†๐’” ๐’‚๐’๐’… ๐’ˆ๐’“๐’‚๐’”๐’”๐’š ๐’‡๐’Š๐’†๐’๐’…๐’”, ๐’•๐’‰๐’† ๐’๐’‘๐’†๐’ ๐’”๐’†๐’‚, ๐’•๐’‰๐’† ๐’…๐’†๐’”๐’†๐’“๐’• ๐’๐’“ ๐’•๐’‰๐’† ๐’“๐’๐’๐’‡๐’•๐’๐’‘๐’” ๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’† ๐’„๐’Š๐’•๐’š.
๐’€๐’๐’– ๐’”๐’†๐’•๐’•๐’๐’† ๐’Š๐’ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’ƒ๐’๐’…๐’š ๐’‚๐’๐’… ๐’ˆ๐’†๐’• ๐’”๐’•๐’Š๐’๐’.ย ๐‘ป๐’–๐’๐’†-๐’Š๐’ ๐’•๐’ย ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’ƒ๐’๐’…๐’š ๐’”๐’†๐’๐’”๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’๐’” ๐’‚๐’” ๐’š๐’๐’– ๐’“๐’†๐’๐’‚๐’™ ๐’Ž๐’๐’“๐’† ๐’‚๐’๐’… ๐’Ž๐’๐’“๐’†. ๐‘ญ๐’†๐’†๐’ ๐’š๐’๐’–๐’“๐’”๐’†๐’๐’‡ย ๐’๐’†๐’•๐’•๐’Š๐’๐’ˆ ๐’ˆ๐’ ๐’๐’‡ ๐’‚๐’๐’ ๐’‰๐’๐’๐’…๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚๐’๐’… ๐’•๐’†๐’๐’”๐’Š๐’๐’. ๐‘ต๐’๐’•๐’Š๐’„๐’† ๐’•๐’‰๐’† ๐’‡๐’“๐’†๐’†-๐’‡๐’๐’๐’˜๐’Š๐’๐’ˆ ๐’“๐’‰๐’š๐’•๐’‰๐’Ž ๐’๐’‡ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’ƒ๐’“๐’†๐’‚๐’•๐’‰.
๐‘ฎ๐’“๐’‚๐’…๐’–๐’‚๐’๐’๐’š ๐’•๐’‰๐’† ๐’”๐’–๐’ ๐’”๐’•๐’‚๐’“๐’•๐’” ๐’•๐’ ๐’“๐’Š๐’”๐’† ๐’๐’—๐’†๐’“ ๐’•๐’‰๐’† ๐’‰๐’๐’“๐’Š๐’›๐’๐’. ๐‘ฐ๐’Ž๐’‚๐’ˆ๐’Š๐’๐’† ๐’•๐’‰๐’† ๐’๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’”๐’•๐’‚๐’“๐’•๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’ ๐’‡๐’๐’๐’๐’… ๐’๐’—๐’†๐’“ ๐’•๐’‰๐’† ๐’๐’‚๐’๐’…๐’”๐’„๐’‚๐’‘๐’†. ๐‘ป๐’‰๐’† ๐’”๐’Œ๐’š, ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’ƒ๐’๐’…๐’š ๐’‚๐’๐’… ๐’‚๐’๐’ ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’Š๐’” ๐’‚๐’“๐’๐’–๐’๐’… ๐’š๐’๐’– ๐’Š๐’” ๐’ˆ๐’“๐’‚๐’…๐’–๐’‚๐’๐’๐’š ๐’ƒ๐’†๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’• ๐’–๐’‘. ๐‘ฐ๐’Ž๐’‚๐’ˆ๐’Š๐’๐’† ๐’•๐’‰๐’† ๐’„๐’๐’๐’๐’–๐’“๐’” ๐’†๐’Ž๐’†๐’“๐’ˆ๐’Š๐’๐’ˆ. ๐‘ต๐’๐’•๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’„๐’‚๐’ ๐’”๐’•๐’๐’‘ ๐’Š๐’• ๐’๐’“ ๐’”๐’๐’๐’˜ ๐’Š๐’• ๐’…๐’๐’˜๐’ โ€“ ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’Š๐’” ๐’„๐’๐’Ž๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’ ๐’Ž๐’‚๐’•๐’•๐’†๐’“ ๐’˜๐’‰๐’‚๐’•.ย ๐‘ฐ๐’• ๐’Š๐’” ๐’๐’Š๐’Œ๐’† ๐’‚ย ๐’˜๐’‚๐’“๐’Ž ๐’ˆ๐’๐’๐’˜. ๐‘น๐’†๐’๐’‚๐’™ ๐’‚๐’” ๐’š๐’๐’– ๐’‡๐’†๐’†๐’ย ๐’•๐’‰๐’† ๐’˜๐’‚๐’“๐’Ž๐’•๐’‰ย ๐’•๐’๐’–๐’„๐’‰ ๐’…๐’Š๐’‡๐’‡๐’†๐’“๐’†๐’๐’• ๐’‘๐’‚๐’“๐’•๐’” ๐’๐’‡ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’ƒ๐’๐’…๐’šย ๐’‚๐’๐’… ๐’๐’๐’•๐’Š๐’„๐’† ๐’•๐’‰๐’† ๐’„๐’‰๐’‚๐’๐’ˆ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’‚๐’๐’… ๐’„๐’๐’๐’๐’–๐’“๐’”ย ๐’Š๐’ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’†๐’š๐’†๐’”.
๐‘ญ๐’†๐’†๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’† ๐’”๐’–๐’ ๐’‡๐’Š๐’๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’š๐’๐’– ๐’–๐’‘, ๐’‰๐’†๐’‚๐’๐’Š๐’๐’ˆ, ๐’‚๐’˜๐’‚๐’Œ๐’†๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚๐’๐’… ๐’“๐’†-๐’†๐’๐’†๐’“๐’ˆ๐’Š๐’”๐’Š๐’๐’ˆ ๐’†๐’—๐’†๐’“๐’š ๐’„๐’†๐’๐’ ๐’Š๐’ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’ƒ๐’๐’…๐’š. ๐‘ญ๐’–๐’๐’๐’šย ๐’”๐’–๐’“๐’“๐’†๐’๐’…๐’†๐’“ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’Ž๐’Š๐’๐’… ๐’‚๐’๐’… ๐’ƒ๐’๐’…๐’š ๐’•๐’ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’‡๐’๐’๐’๐’… ๐’๐’‡ ๐’๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’‚๐’๐’… ๐’‡๐’†๐’†๐’ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’๐’˜๐’ ๐’๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’”๐’•๐’‚๐’“๐’•๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’ ๐’“๐’†๐’‚๐’„๐’• ๐’‚๐’๐’… ๐’“๐’‚๐’…๐’Š๐’‚๐’•๐’† ๐’๐’–๐’•๐’˜๐’‚๐’“๐’… ๐’Š๐’ ๐’“๐’†๐’‡๐’๐’†๐’„๐’•๐’Š๐’๐’.ย ๐‘ฏ๐’๐’˜ ๐’…๐’๐’†๐’” ๐’Š๐’• ๐’‡๐’†๐’†๐’?
๐‘จ๐’” ๐’š๐’๐’– ๐’๐’†๐’• ๐’ˆ๐’ ๐’„๐’๐’Ž๐’‘๐’๐’†๐’•๐’†๐’๐’š, ๐’‚๐’„๐’Œ๐’๐’๐’˜๐’๐’†๐’…๐’ˆ๐’† ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’š๐’๐’– ๐’…๐’ ๐’๐’๐’• ๐’‰๐’‚๐’—๐’† ๐’•๐’ ๐’…๐’ ๐’๐’“ ๐’ƒ๐’† ๐’๐’“ ๐’‚๐’„๐’‰๐’Š๐’†๐’—๐’† ๐’‚๐’๐’š๐’•๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’Ž๐’๐’“๐’† ๐’•๐’ ๐’“๐’†๐’„๐’†๐’Š๐’—๐’† ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’๐’“ ๐’•๐’ ๐’ƒ๐’† ๐’‚ย ๐’”๐’๐’–๐’“๐’„๐’† ๐’๐’‡ ๐’“๐’‚๐’…๐’Š๐’‚๐’๐’• ๐’๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’•. ๐‘ป๐’‰๐’Š๐’” ๐’Š๐’” ๐’˜๐’‰๐’‚๐’• ๐’š๐’๐’– ๐’‚๐’๐’“๐’†๐’‚๐’…๐’š ๐’‚๐’“๐’†.
๐‘พ๐’‰๐’†๐’ ๐’š๐’๐’– ๐’‡๐’†๐’†๐’ ๐’„๐’๐’Ž๐’‘๐’๐’†๐’•๐’†, ๐’ˆ๐’Š๐’—๐’† ๐’ˆ๐’“๐’‚๐’•๐’Š๐’•๐’–๐’…๐’† ๐’•๐’ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’‚๐’Ž๐’‚๐’›๐’Š๐’๐’ˆ ๐’”๐’–๐’, ๐’”๐’๐’–๐’“๐’„๐’† ๐’๐’‡ ๐’๐’Š๐’‡๐’† ๐’‚๐’๐’… ๐’๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’•. ย ๐‘จ๐’” ๐’š๐’๐’– ๐’Ž๐’๐’—๐’† ๐’๐’–๐’• ๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’‘๐’“๐’‚๐’„๐’•๐’Š๐’„๐’† ๐’Š๐’๐’•๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’“๐’†๐’”๐’• ๐’๐’‡ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’…๐’‚๐’š, ๐’๐’†๐’• ๐’•๐’‰๐’† ๐’๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’ˆ๐’๐’๐’˜ ๐’๐’–๐’• ๐’•๐’‰๐’“๐’๐’–๐’ˆ๐’‰ ๐’š๐’๐’– ๐’‚๐’๐’ ๐’๐’‡ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’ƒ๐’†๐’Š๐’๐’ˆ, ๐’•๐’‰๐’“๐’๐’–๐’ˆ๐’‰ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’†๐’š๐’†๐’”, ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’”๐’Ž๐’Š๐’๐’†, ๐’š๐’๐’–๐’“ย ๐’‰๐’†๐’‚๐’“๐’• ๐’‚๐’๐’… ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’˜๐’‰๐’๐’๐’† ๐’ƒ๐’๐’…๐’š, ๐’”๐’ ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’”๐’Š๐’Ž๐’‘๐’๐’š ๐’ƒ๐’†๐’Š๐’๐’ˆ ๐’Š๐’ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’‘๐’“๐’†๐’”๐’†๐’๐’„๐’† ๐’„๐’‚๐’ ๐’๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’–๐’‘ ๐’‚๐’๐’ ๐’•๐’‰๐’๐’”๐’† ๐’‚๐’“๐’๐’–๐’๐’… ๐’š๐’๐’–.

Source: Georgina Peard

 

sun

 

 

7.png

to2wmay15_-_letthesunin_-_final_web

0a3aae251664164536d5485a600aeea5

awarenessthichnhathahnquote

HERE COMES THE SUNโ€ฆBURST MIRROR CRAFT

fileitem-19102-tumblr_lei1f4djvp1qcucano1_500

 

 

๐‘จ 2-๐‘ด๐’Š๐’๐’–๐’•๐’† ๐‘ฎ๐’–๐’Š๐’…๐’† ๐‘ป๐’ 6 ๐‘บ๐’Š๐’Ž๐’‘๐’๐’† ๐‘ฉ๐’–๐’…๐’…๐’‰๐’Š๐’”๐’• ๐‘ท๐’“๐’Š๐’๐’„๐’Š๐’‘๐’‚๐’๐’” ๐‘ป๐’‰๐’‚๐’•, ๐’Š๐’‡ ๐‘ท๐’“๐’‚๐’„๐’•๐’Š๐’„๐’†๐’… ๐‘น๐’†๐’ˆ๐’–๐’๐’‚๐’“๐’๐’š, ๐‘ช๐’‚๐’ ๐‘ช๐’‰๐’‚๐’๐’ˆ๐’† ๐’€๐’๐’–๐’“ ๐‘ณ๐’Š๐’‡๐’†

2-minute-buddhist-points-guide-book

๐‘ช๐’๐’๐’”๐’–๐’Ž๐’† ๐’Ž๐’Š๐’๐’…๐’‡๐’–๐’๐’๐’š.

๐‘ฌ๐’‚๐’• ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’‚๐’˜๐’‚๐’“๐’†๐’๐’†๐’”๐’” ๐’‚๐’๐’… ๐’ˆ๐’“๐’‚๐’•๐’Š๐’•๐’–๐’…๐’†.
๐‘ท๐’‚๐’–๐’”๐’† ๐’ƒ๐’†๐’‡๐’๐’“๐’† ๐’ƒ๐’–๐’š๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚๐’๐’… ๐’”๐’†๐’† ๐’Š๐’‡ ๐’ƒ๐’“๐’†๐’‚๐’•๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’Š๐’” ๐’†๐’๐’๐’–๐’ˆ๐’‰.
๐‘ท๐’‚๐’š ๐’‚๐’•๐’•๐’†๐’๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’•๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’†๐’‡๐’‡๐’†๐’„๐’•๐’” ๐’๐’‡ ๐’Ž๐’†๐’…๐’Š๐’‚ ๐’š๐’๐’– ๐’„๐’๐’๐’”๐’–๐’Ž๐’†.

๐‘ท๐’‚๐’–๐’”๐’†. ๐‘ฉ๐’“๐’†๐’‚๐’•๐’‰๐’†. ๐‘ณ๐’Š๐’”๐’•๐’†๐’.

๐‘พ๐’‰๐’†๐’ ๐’š๐’๐’– ๐’‡๐’†๐’†๐’ ๐’„๐’๐’Ž๐’‘๐’†๐’๐’๐’†๐’… ๐’•๐’ ๐’”๐’‘๐’†๐’‚๐’Œ ๐’Š๐’ ๐’‚ ๐’Ž๐’†๐’†๐’•๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’“ ๐’„๐’๐’๐’—๐’†๐’“๐’”๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’, ๐’‘๐’‚๐’–๐’”๐’†.
๐‘ฉ๐’“๐’†๐’‚๐’•๐’‰๐’† ๐’ƒ๐’†๐’‡๐’๐’“๐’† ๐’†๐’๐’•๐’†๐’“๐’Š๐’๐’ˆ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’‰๐’๐’Ž๐’†, ๐’‘๐’๐’‚๐’„๐’† ๐’๐’‡ ๐’˜๐’๐’“๐’Œ, ๐’๐’“ ๐’”๐’„๐’‰๐’๐’๐’.
๐‘ณ๐’Š๐’”๐’•๐’†๐’ ๐’•๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’‘๐’†๐’๐’‘๐’๐’† ๐’š๐’๐’– ๐’†๐’๐’„๐’๐’–๐’๐’•๐’†๐’“. ๐‘ป๐’‰๐’†๐’š ๐’‚๐’“๐’† ๐’ƒ๐’–๐’…๐’…๐’‰๐’‚๐’”.

๐‘ท๐’“๐’‚๐’„๐’•๐’Š๐’„๐’† ๐’ˆ๐’“๐’‚๐’•๐’Š๐’•๐’–๐’…๐’†.

๐‘ต๐’๐’•๐’Š๐’„๐’† ๐’˜๐’‰๐’‚๐’• ๐’š๐’๐’– ๐’‰๐’‚๐’—๐’†.
๐‘ฉ๐’† ๐’†๐’’๐’–๐’‚๐’๐’๐’š ๐’ˆ๐’“๐’‚๐’•๐’†๐’‡๐’–๐’ ๐’‡๐’๐’“ ๐’๐’‘๐’‘๐’๐’“๐’•๐’–๐’๐’Š๐’•๐’Š๐’†๐’” ๐’‚๐’๐’… ๐’„๐’‰๐’‚๐’๐’๐’†๐’๐’ˆ๐’†๐’”.
๐‘บ๐’‰๐’‚๐’“๐’† ๐’‹๐’๐’š, ๐’๐’๐’• ๐’๐’†๐’ˆ๐’‚๐’•๐’Š๐’—๐’Š๐’•๐’š.

๐‘ช๐’–๐’๐’•๐’Š๐’—๐’‚๐’•๐’† ๐’„๐’๐’Ž๐’‘๐’‚๐’”๐’”๐’Š๐’๐’ ๐’‚๐’๐’… ๐’๐’๐’—๐’Š๐’๐’ˆ ๐’Œ๐’Š๐’๐’…๐’๐’†๐’”๐’”.

๐‘ต๐’๐’•๐’Š๐’„๐’† ๐’˜๐’‰๐’†๐’“๐’† ๐’‰๐’†๐’๐’‘ ๐’Š๐’” ๐’๐’†๐’†๐’…๐’†๐’… ๐’‚๐’๐’… ๐’ƒ๐’† ๐’’๐’–๐’Š๐’„๐’Œ ๐’•๐’ ๐’‰๐’†๐’๐’‘
๐‘ช๐’๐’๐’”๐’Š๐’…๐’†๐’“ ๐’๐’•๐’‰๐’†๐’“๐’”โ€™ ๐’‘๐’†๐’“๐’”๐’‘๐’†๐’„๐’•๐’Š๐’—๐’†๐’” ๐’…๐’†๐’†๐’‘๐’๐’š.
๐‘พ๐’๐’“๐’Œ ๐’‡๐’๐’“ ๐’‘๐’†๐’‚๐’„๐’† ๐’‚๐’• ๐’Ž๐’‚๐’๐’š ๐’๐’†๐’—๐’†๐’๐’”.

๐‘ซ๐’Š๐’”๐’„๐’๐’—๐’†๐’“ ๐’˜๐’Š๐’”๐’…๐’๐’Ž.

๐‘ช๐’–๐’๐’•๐’Š๐’—๐’‚๐’•๐’† โ€œ๐’…๐’๐’โ€™๐’• ๐’Œ๐’๐’๐’˜โ€ ๐’Ž๐’Š๐’๐’… (= ๐’„๐’–๐’“๐’Š๐’๐’”๐’Š๐’•๐’š).
๐‘ญ๐’Š๐’๐’… ๐’„๐’๐’๐’๐’†๐’„๐’•๐’Š๐’๐’๐’” ๐’ƒ๐’†๐’•๐’˜๐’†๐’†๐’ ๐‘ฉ๐’–๐’…๐’…๐’‰๐’Š๐’”๐’• ๐’•๐’†๐’‚๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ๐’” ๐’‚๐’๐’… ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’๐’Š๐’‡๐’†.
๐‘ฉ๐’† ๐’๐’‘๐’†๐’ ๐’•๐’ ๐’˜๐’‰๐’‚๐’• ๐’‚๐’“๐’Š๐’”๐’†๐’” ๐’Š๐’ ๐’†๐’—๐’†๐’“๐’š ๐’Ž๐’๐’Ž๐’†๐’๐’•.

๐‘จ๐’„๐’„๐’†๐’‘๐’• ๐’„๐’๐’๐’”๐’•๐’‚๐’๐’• ๐’„๐’‰๐’‚๐’๐’ˆ๐’†.

๐‘บ๐’๐’–๐’“๐’„๐’†:A 2-๐‘ด๐’Š๐’๐’–๐’•๐’† ๐‘ฎ๐’–๐’Š๐’…๐’† ๐‘ป๐’ 6 ๐‘บ๐’Š๐’Ž๐’‘๐’๐’† ๐‘ฉ๐’–๐’…๐’…๐’‰๐’Š๐’”๐’• ๐‘ท๐’“๐’Š๐’๐’„๐’Š๐’‘๐’‚๐’๐’” ๐‘ป๐’‰๐’‚๐’•, ๐’Š๐’‡ ๐‘ท๐’“๐’‚๐’„๐’•๐’Š๐’„๐’†๐’… ๐‘น๐’†๐’ˆ๐’–๐’๐’‚๐’“๐’๐’š, ๐‘ช๐’‚๐’ ๐‘ช๐’‰๐’‚๐’๐’ˆ๐’† ๐’€๐’๐’–๐’“ ๐‘ณ๐’Š๐’‡๐’†