…30 š‘«š’‚š’šš’” š‘»š’ š‘Æš’†š’‚š’š’•š’‰š’š š‘³š’Šš’—š’Šš’š’ˆ

š‘° š’‚š’Ž š’š’ š’‚ š’Žš’Šš’”š’”š’Šš’š’ š’•š’ š’†š’Žš’‘š’š’˜š’†š’“ š’š’•š’‰š’†š’“š’” š’•š’ š’“š’†š’”š’•š’š’“š’†, š’“š’†š’ƒš’–š’Šš’š’… + š’“š’†š’š’†š’˜ š’•š’‰š’†š’Šš’“ š’‰š’†š’‚š’š’•š’‰ š’‡š’“š’š’Ž š’•š’‰š’† š’Šš’š’”š’Šš’…š’† š’š’–š’•. š‘³š’†š’•’š’” š’ˆš’†š’• š’”š’•š’‚š’“š’•š’†š’….

This slideshow requires JavaScript.

succulent_wood_flowers_upclose.jpg

77064340_10221498394829096_6242908683278221312_o.jpg

š‘Øš’ƒš’š’–š’• š’•š’‰š’† š‘·š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž

š‘ŗš’ š’šš’š’–’š’“š’† š’•š’‰š’Šš’š’Œš’Šš’š’ˆ š’‚š’ƒš’š’–š’• š’ˆš’†š’•š’•š’Šš’š’ˆ š’‚ š’š’Šš’•š’•š’š’† š’‰š’†š’‚š’š’•š’‰š’Šš’†š’“ –
š‘Ŗš’š’š’ˆš’“š’‚š’•š’–š’š’‚š’•š’Šš’š’š’”! š‘»š’š’ š’Žš’‚š’š’š š’‘š’†š’š’‘š’š’† š’š’†š’ˆš’š’†š’„š’• š’•š’‰š’†š’“š’† š’‰š’†š’‚š’š’•š’‰ š’‡š’š’“ š’”š’ š’š’š’š’ˆ š’•š’‰š’†š’š š’ƒš’†š’ˆš’Šš’ š’•š’ š’‰š’‚š’—š’† š’‰š’†š’‚š’š’•š’‰ š’„š’š’Žš’‘š’š’Šš’„š’‚š’•š’Šš’š’š’”, š’”š’ š‘°’š’Ž š’‰š’‚š’‘š’‘š’š š’šš’š’–’š’“š’† š’•š’‚š’Œš’Šš’š’ˆ š’‚ š’”š’•š’†š’‘ š’•š’ š’„š’‰š’‚š’š’ˆš’† š’•š’‰š’‚š’•!Ā š‘»š’‰š’š’”š’† š’š’‡ š’–š’” š’•š’‰š’‚š’• š’‰š’‚š’—š’† š’…š’š’š’† š’•š’‰š’Šš’” š’‘š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž š’š’š’—š’† š’Œš’š’š’˜š’Šš’š’ˆ š’•š’‰š’‚š’• š’˜š’† š’‚š’“š’† š’‘š’‚š’”š’”š’Šš’š’ˆ š’š’ š’š’Šš’‡š’† š’„š’‰š’‚š’š’ˆš’Šš’š’ˆ š’Šš’š’‡š’š’“š’Žš’‚š’•š’Šš’š’ š’‚š’š’… š’†š’Žš’‘š’š’˜š’†š’“š’Žš’†š’š’•.š‘³š’š’”š’Šš’š’ˆ š’˜š’†š’Šš’ˆš’‰š’• š’Šš’” š’‚š’˜š’†š’”š’š’Žš’† š’‚š’š’… š’•š’‰š’‚š’• š’˜š’Šš’š’ š’…š’†š’‡š’Šš’š’Šš’•š’†š’š’š š’‰š’‚š’‘š’‘š’†š’ š’˜š’‰š’†š’ š’šš’š’– š’…š’ š’•š’‰š’Šš’” š’‘š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž; š’ƒš’–š’• š’•š’‰š’† š’‰š’†š’‚š’š’•š’‰, š’•š’‰š’† š’„š’š’š’•š’“š’š’ š’šš’š’– š’ˆš’‚š’Šš’ š’š’—š’†š’“ š’š’–š’•š’“š’Šš’•š’Šš’š’š’‚š’ š’„š’‰š’š’Šš’„š’†š’”, š’•š’‰š’† š’„š’š’š’‡š’Šš’…š’†š’š’„š’† š’•š’‰š’‚š’• š’‡š’†š’†š’š’Šš’š’ˆ š’ˆš’š’š’… š’ˆš’Šš’—š’†š’” š’‘š’†š’š’‘š’š’†, š’•š’‰š’† š’†š’š’†š’“š’ˆš’š š’•š’ š’š’Šš’—š’† š’š’–š’“ š’š’Šš’—š’†š’” š’•š’ š’•š’‰š’† š’‡š’–š’š’š’†š’”š’• – š’•š’‰š’Šš’” š’Šš’” š’˜š’‰š’‚š’• š’Žš’‚š’Œš’†š’” š’Žš’† š’š’†š’—š’†š’“ š’˜š’‚š’š’• š’•š’ š’”š’•š’š’‘ š’†š’…š’–š’„š’‚š’•š’Šš’š’ˆ š’‘š’†š’š’‘š’š’† š’š’ š’˜š’‰š’‚š’• š’˜š’† š’…š’.

š‘¾š’† š’‰š’‚š’—š’† š’‘š’“š’š’…š’–š’„š’•š’” š’‚š’š’… š’‘š’†š’š’‘š’š’† š’•š’ š’”š’–š’‘š’‘š’š’“š’• š’šš’š’– š’•š’‰š’“š’š’–š’ˆš’‰ š’•š’‰š’† š’‹š’š’–š’“š’š’†š’š š’•š’ š’†š’š’”š’–š’“š’† š’”š’–š’„š’„š’†š’”š’”. š‘¾š’† š’…š’ š’•š’‰š’Šš’” š’Šš’ š’„š’š’Žš’Žš’–š’š’Šš’•š’š š’”š’ š’•š’‰š’‚š’• š’˜š’†’š’“š’† š’š’š’• š’‚š’š’š’š’†. š‘Øš’š’… š’•š’‰š’†š’ š’˜š’† š’”š’†š’“š’—š’† š’š’•š’‰š’†š’“š’” š’ƒš’š š’‘š’‚š’”š’”š’Šš’š’ˆ š’Šš’• š’š’ š’˜š’‰š’Šš’„š’‰ š’Œš’†š’†š’‘š’” š’–š’”, š’‚š’š’… š’š’–š’“ š’„š’š’Šš’†š’š’•š’” š’‚š’„š’„š’š’–š’š’•š’‚š’ƒš’š’† š’‡š’š’“ š’•š’‰š’† š’š’š’š’ˆ š’•š’†š’“š’Ž š’‚š’š’… š’‚š’š’š’š’˜š’” š’–š’” š’•š’ š’‰š’†š’š’‘ š’Žš’š’“š’† š’‚š’š’… š’Žš’š’“š’† š’‚š’š’… š’Žš’š’“š’† š’‘š’†š’š’‘š’š’† š’š’Šš’Œš’† š’šš’š’–. š‘¾š’† š’‚š’“š’† š’Šš’š’—š’†š’”š’•š’†š’… š’Šš’ š’šš’š’– – š‘° š’‚š’Ž š’Šš’š’—š’†š’”š’•š’†š’… š’Šš’ š’šš’š’–!

š‘¾š’‰š’ š’•š’‰š’Šš’” š’Šš’” š’…š’†š’”š’Šš’ˆš’š’†š’… š’‡š’š’“:

 • š‘·š’†š’š’‘š’š’† š’˜š’‰š’ š’˜š’‚š’š’• š’•š’ š’š’‘š’•š’Šš’Žš’Šš’›š’† š’•š’‰š’†š’Šš’“ š’‰š’†š’‚š’š’•š’‰ š’‚š’š’… š’š’š’”š’† š’˜š’†š’Šš’ˆš’‰š’• š’Šš’ š’‚ š’‰š’†š’‚š’š’•š’‰š’š š’˜š’‚š’š, š’š’š’• š’‚ š’šš’-š’šš’ š’…š’Šš’†š’•.
 • š‘Øš’•š’‰š’š’†š’•š’†š’” š’˜š’‰š’ š’˜š’‚š’š’• š’•š’ š’Šš’š’„š’“š’†š’‚š’”š’† š’‘š’†š’“š’‡š’š’“š’Žš’‚š’š’„š’†, š’”š’•š’“š’†š’š’ˆš’•š’‰, š’†š’š’†š’“š’ˆš’š, š’‚š’š’… š’Žš’–š’”š’„š’š’† š’…š’†š’‡š’Šš’š’Šš’•š’Šš’š’.
 • š‘·š’†š’š’‘š’š’† š’˜š’‰š’ š’˜š’‚š’š’• š’•š’ š’–š’š’„š’š’—š’†š’“ š’‡š’š’š’… š’”š’†š’š’”š’Šš’•š’Šš’—š’Šš’•š’Šš’†š’”.
 • š‘·š’†š’š’‘š’š’† š’†š’™š’‘š’†š’“š’Šš’†š’š’„š’Šš’š’ˆ š’‡š’‚š’•š’Šš’ˆš’–š’†, š’‡š’š’ˆš’ˆš’š š’•š’‰š’Šš’š’Œš’Šš’š’ˆ, š’‘š’š’š’“ š’”š’š’†š’†š’‘, š’‘š’š’š’“ š’…š’Šš’ˆš’†š’”š’•š’Šš’š’, š’†š’™š’„š’†š’”š’” š’˜š’†š’Šš’ˆš’‰š’•.

š‘¾š’‰š’‚š’• š’Šš’• š’Šš’”:

 • š‘Ø 30-š’…š’‚š’š š’˜š’‰š’š’š’† š’‡š’š’š’…š’” š’„š’š’†š’‚š’ š’†š’‚š’•š’Šš’š’ˆ š’‘š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž.
 • š‘Ø š’”š’šš’”š’•š’†š’Ž š’•š’ š’†š’’š’–š’Šš’‘ š’‘š’†š’š’‘š’š’† š’˜š’Šš’•š’‰ š’•š’‰š’† š’•š’š’š’š’” & š’Œš’š’š’˜š’š’†š’…š’ˆš’† š’•š’ š’Šš’Žš’‘š’š’†š’Žš’†š’š’• š’š’Šš’‡š’†-š’š’š’š’ˆ š’‰š’†š’‚š’š’•š’‰.
 • š‘Ø š’“š’†š’”š’• š’‡š’š’“ š’•š’‰š’† š’š’Šš’—š’†š’“ š’‚š’š’… š’Œš’Šš’…š’š’†š’šš’” š’•š’ š’Žš’‚š’™š’Šš’Žš’Šš’›š’† š’‡š’–š’š’„š’•š’Šš’š’.
 • š‘Øš’ š’†š’š’Šš’Žš’Šš’š’‚š’•š’Šš’š’ š’‘š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž š’•š’ š’‰š’†š’š’‘ š’•š’ š’–š’š’„š’š’—š’†š’“ š’‡š’š’š’… š’”š’†š’š’”š’Šš’•š’Šš’—š’Šš’•š’Šš’†š’”.
 • š‘Ø š’˜š’†š’Šš’ˆš’‰š’• š’š’š’”š’” š’‹š’–š’Žš’‘š’”š’•š’‚š’“š’•.

š‘¾š’‰š’‚š’• š’Šš’•’š’” š’š’š’•:

 • š‘Ø š’…š’†š’‘š’“š’Šš’—š’‚š’•š’Šš’š’ š’…š’Šš’†š’•.
 • š‘Ø š’‡š’‚š’”š’•.
 • š‘Ø š’š’Šš’’š’–š’Šš’… š’…š’Šš’†š’•.

thumb-24e43e15ce5e47df2dd4d4cb22e83f70.jpg

š‘¾š’‰š’‚š’• š’˜š’Šš’š’ š‘° š’‰š’‚š’—š’† š’•š’ š’…š’?
š‘»š’‰š’† š’‘š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž š’Šš’š’„š’š’–š’…š’†š’” 3 š’”š’Šš’Žš’‘š’š’† š’”š’•š’†š’‘š’” š’•š’‰š’‚š’• š’˜š’† š’š’–š’•š’š’Šš’š’† š’‡š’š’“ š’šš’š’–:

 • š‘¬š’š’Šš’Žš’Šš’š’‚š’•š’† 8 š’š’‡ š’•š’‰š’† š’Žš’š’”š’• š’‚š’š’š’†š’“š’ˆš’†š’š’Šš’„/š’•š’š’™š’Šš’„/š’‚š’…š’…š’Šš’„š’•š’Šš’—š’† š’Šš’š’ˆš’“š’†š’…š’Šš’†š’š’•š’” š’‡š’“š’š’Ž š’šš’š’–š’“ š’…š’Šš’†š’•.
 • š‘ŗš’„š’‰š’†š’…š’–š’š’† š’šš’š’–š’“ š’Žš’†š’‚š’š’” 4 š’•š’ 6 š’‰š’š’–š’“š’” š’‚š’‘š’‚š’“š’•.
 • š‘·š’“š’š’‘š’š’“š’•š’Šš’š’ š’šš’š’–š’“ š’Žš’†š’‚š’š’” š’•š’ š’š’‘š’•š’Šš’Žš’Šš’›š’† š’š’–š’•š’“š’Šš’†š’š’• š’…š’†š’š’”š’Šš’•š’š š’•š’ š’‡š’–š’†š’ š’šš’š’–š’“ š’ƒš’š’…š’š š’š’‘š’•š’Šš’Žš’‚š’š’š’š.

š‘¾š’‰š’‚š’• š’„š’‚š’ š‘° š’†š’™š’‘š’†š’„š’•?
š‘¶š’–š’“ š’‘š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž š’Šš’” š’‡š’“š’†š’† š’˜š’Šš’•š’‰ š’‘š’–š’“š’„š’‰š’‚š’”š’† š’š’‡ š’‘š’“š’š’…š’–š’„š’•š’”. š‘ŗš’‰š’Šš’‘š’‘š’Šš’š’ˆ š’Šš’” š‘­š‘¹š‘¬š‘¬ š’‡š’š’“ š’š’†š’˜ š’„š’š’Šš’†š’š’•š’” š’‡š’š’“ š’‚ š’š’Šš’Žš’Šš’•š’†š’… š’•š’Šš’Žš’†.
š‘¾š’Šš’•š’‰ š’šš’š’–š’“ š’‘š’“š’š’…š’–š’„š’•š’”, š’šš’š’– š’˜š’Šš’š’ š’“š’†š’„š’†š’Šš’—š’†:

 • š‘Ø š’…š’†š’•š’‚š’Šš’š’†š’… š‘·š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž š‘®š’–š’Šš’…š’† š’˜š’Šš’•š’‰ š’Šš’š’‡š’š’“š’Žš’‚š’•š’Šš’š’ š’‚š’ƒš’š’–š’• 30-š‘«š’‚š’šš’” š’•š’ š‘Æš’†š’‚š’š’•š’‰š’š š‘³š’Šš’—š’Šš’š’ˆ & š‘©š’†š’šš’š’š’….
 • š‘Øš’„š’„š’†š’”š’” š’•š’ š’‚ š’‘š’“š’Šš’—š’‚š’•š’† š‘­š’‚š’„š’†š’ƒš’š’š’Œ š’ˆš’“š’š’–š’‘ š’‡š’š’“ š’Šš’š’‡š’š’“š’Žš’‚š’•š’Šš’š’ & š’Šš’š’”š’‘š’Šš’“š’‚š’•š’Šš’š’.
 • š‘“š’‚š’•š’†š’“š’Šš’‚š’š’” š’Šš’š’„š’š’–š’…š’Šš’š’ˆ š’”š’‰š’š’‘š’‘š’Šš’š’ˆ š’š’Šš’”š’•š’”, š’“š’†š’„š’Šš’‘š’†š’” š’˜š’†š’†š’Œš’š’š š’‚š’š’… š’“š’†š’„š’š’Žš’Žš’†š’š’…š’†š’… š’š’‘š’•š’Šš’š’ š’‡š’š’“ š’†š’‚š’•š’Šš’š’ˆ š’š’–š’•.
 • š‘Ø š’‘š’“š’Šš’—š’‚š’•š’† š‘Ŗš’š’‚š’„š’‰ š’•š’ š’ˆš’–š’Šš’…š’† š’šš’š’– š’•š’‰š’“š’š’–š’ˆš’‰ š’•š’‰š’† 30-š’…š’‚š’šš’”.

š‘»š’‰š’† š’‡š’Šš’“š’”š’• š’‡š’†š’˜ š’…š’‚š’šš’” š’šš’š’– š’Žš’‚š’š š’‡š’†š’†š’ š’‚š’š’™š’Šš’š’–š’” š’‚š’” š’šš’š’–š’“ š’ƒš’š’…š’š š’ˆš’†š’•š’” š’–š’”š’†š’… š’•š’ š’‚ š’š’†š’˜ š’“š’‰š’šš’•š’‰š’Ž. š’€š’š’– š’„š’‚š’ š’†š’™š’‘š’†š’„š’• š’•š’ š’‰š’‚š’—š’† š’Žš’š’“š’† š’†š’š’†š’“š’ˆš’š š’‚š’š’… š’‡š’†š’†š’ š’ƒš’†š’•š’•š’†š’“ š’•š’‰š’‚š’ š’šš’š’–ā€™š’—š’† š’‡š’†š’š’• š’Šš’ š’‚ š’š’š’š’ˆ š’•š’Šš’Žš’†.

ttt.pngĀ 

This slideshow requires JavaScript.

SP-View-More-Testimonials-Button.jpg

š‘¾š’‰š’‚š’•ā€™š’” š’š’†š’™š’•?

 • š‘Ŗš’š’š’•š’‚š’„š’• š’Žš’† š’š’“ š’šš’š’–š’“ š‘Øš’“š’ƒš’š’š’š’† š‘°š’š’…š’†š’‘š’†š’š’…š’†š’š’• š‘Ŗš’š’š’”š’–š’š’•š’‚š’š’•Ā š’•š’ š’‰š’†š’š’‘ š’šš’š’– š’•š’ š’ˆš’†š’• š’”š’•š’‚š’“š’•š’†š’….
 • š‘¶š’“š’…š’†š’“ š’šš’š’–š’“ š’‘š’“š’š’…š’–š’„š’•š’” š’Šš’ š’•š’Šš’Žš’† š’‡š’š’“ š’šš’š’–š’“ š’…š’†š’”š’Šš’“š’†š’… š’”š’•š’‚š’“š’• š’…š’‚š’•š’† (š’‘š’“š’š’…š’–š’„š’•š’” š’•š’‚š’Œš’† 3-7 š’…š’‚š’šš’” š’•š’ š’“š’†š’„š’†š’Šš’—š’†).
 • š‘Ŗš’š’†š’‚š’ š’š’–š’• š’”š’š’Žš’† š’š’‡ š’šš’š’–š’“ š’Žš’š’“š’† š’•š’†š’Žš’‘š’•š’Šš’š’ˆ š’‡š’š’š’…š’” š’‡š’“š’š’Ž š’šš’š’–š’“ š’„š’–š’‘š’ƒš’š’‚š’“š’…š’”.
 • š‘¾š’†š’Šš’ˆš’‰ š’šš’š’–š’“š’”š’†š’š’‡ š’‚š’š’… š’‡š’Šš’š’… š’‚ š’‘š’‚š’Šš’“ š’š’‡ š’‘š’‚š’š’•š’” š’•š’‰š’‚š’• š’‡š’Šš’• š’šš’š’– š’˜š’†š’š’ š’“š’Šš’ˆš’‰š’• š’š’š’˜.
 • š‘»š’‚š’Œš’† š’‚ š’‡š’†š’˜ š’‘š’‰š’š’•š’š’” š’š’‡ š’šš’š’–š’“š’”š’†š’š’‡ š’‡š’“š’š’Ž š’‚ š’‡š’†š’˜ š’…š’Šš’‡š’‡š’†š’“š’†š’š’• š’‚š’š’ˆš’š’†š’”.

š‘¾š’‰š’š š’…š’ š‘° (š’˜š’†) š’–š’”š’† š‘Øš’“š’ƒš’š’š’š’† š’‘š’“š’š’…š’–š’„š’•š’”?

 • š‘Øš’“š’ƒš’š’š’š’†ā€™š’” š’‘š’“š’š’…š’–š’„š’•š’” š’‡š’š’š’š’š’˜ š’•š’‰š’† š’‘š’‰š’Šš’š’š’”š’š’‘š’‰š’š š’š’‡ š’š’–š’“ #š‘Øš’“š’ƒš’š’š’š’†30 š’‘š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž.
 • š‘Øš’“š’ƒš’š’š’š’† š’Šš’” š’‚ 44 š’šš’†š’‚š’“ š’š’š’… š’‰š’†š’‚š’š’•š’‰ š’‚š’š’… š’˜š’†š’š’š’š’†š’”š’” š’„š’š’Žš’‘š’‚š’š’š š’˜š’Šš’•š’‰ š’‚ š’‘š’“š’š’—š’†š’ š’•š’“š’‚š’„š’Œ š’“š’†š’„š’š’“š’… š’‡š’š’“ š’‘š’“š’š’…š’–š’„š’• š’’š’–š’‚š’š’Šš’•š’š š’‚š’š’… š’“š’†š’”š’–š’š’•š’”.
 • š‘Øš’š’ š’š’‡ š’•š’‰š’† š’„š’š’Žš’‘š’‚š’š’šā€™š’” š’‘š’“š’š’…š’–š’„š’•š’” š’‚š’“š’† š‘·š’–š’“š’†, š‘ŗš’‚š’‡š’†, š’‚š’š’… š‘©š’†š’š’†š’‡š’Šš’„š’Šš’‚š’.
 • š‘Øš’“š’ƒš’š’š’š’† š’‘š’“š’š’…š’–š’„š’•š’” š’‚š’“š’† š’ƒš’š’•š’‚š’š’Šš’„š’‚š’š’š’š š’ƒš’‚š’”š’†š’…, š’„š’†š’“š’•š’Šš’‡š’Šš’†š’… š’—š’†š’ˆš’‚š’ š’‚š’š’… š’‡š’š’“š’Žš’–š’š’‚š’•š’†š’… š’˜š’Šš’•š’‰š’š’–š’• š’ˆš’š’–š’•š’†š’, š’…š’‚š’Šš’“š’š, š’”š’š’š, š’‚š’“š’•š’Šš’‡š’Šš’„š’Šš’‚š’ š’”š’–š’ˆš’‚š’“š’” š’š’“ š’‡š’š’‚š’—š’š’“š’”.

š‘Ŗš’š’š’•š’‚š’„š’• š’Žš’† š’‡š’š’“ š’…š’†š’•š’‚š’Šš’š’” š’š’ š’‰š’š’˜ š’•š’ š’š’“š’…š’†š’“ š’š’š’š’Šš’š’† š’‚š’• š’š’–š’“ š’”š’‘š’†š’„š’Šš’‚š’ š’…š’Šš’”š’„š’š’–š’š’• š’‘š’“š’Šš’„š’†!!

5283820-flatlay-wood-texture-interior-decor-flatlay-lifestyle-plant-flatlay-flatlay-product-white-space-lifestyle-flatlay-floral.jpg

66849426_10219978089581468_6718477033141174272_n

1. š‘Æš’šš’…š’“š’‚š’•š’† š’†š’‡š’‡š’†š’„š’•š’Šš’—š’†š’š’š
2. š‘¼š’‘š’ˆš’“š’‚š’…š’† & š’†š’™š’‘š’‚š’š’… š’šš’š’–š’“ š’”š’–š’‘š’†š’“š’‡š’š’š’… š’Šš’š’ˆš’“š’†š’…š’Šš’†š’š’•š’” (š‘Ø š’‡š’–š’š’ š’“š’‚š’Šš’š’ƒš’š’˜ š’š’‡ š’š’š’-š’Šš’š’…š’–š’”š’•š’“š’Šš’‚š’, š’”š’š’š’˜š’†š’“, š’„š’š’†š’‚š’š’†š’“ š’„š’‰š’š’Šš’„š’†š’”)
3. š‘»š’Šš’Žš’† š’šš’š’–š’“ š’š’–š’•š’“š’Šš’†š’š’•š’”, š’”š’ š’šš’š’– š’ˆš’†š’• š’•š’‰š’† š’Žš’š’”š’• š’š’–š’• š’š’‡ š’•š’‰š’†š’Ž
4. š‘­š’†š’†š’… š’•š’‰š’† š’‰š’†š’š’‘š’‡š’–š’ š’ƒš’‚š’„š’•š’†š’“š’Šš’‚
5. š‘¹š’†š’”š’•
6. š‘Ŗš’†š’š’†š’ƒš’“š’‚š’•š’† š’˜š’‰š’‚š’• š’šš’š’–š’“ š’ƒš’š’…š’š š’„š’‚š’ š’…š’
7. š‘Øš’—š’š’Šš’… š’•š’š’™š’Šš’„/š’Šš’š’‡š’š’‚š’Žš’Žš’‚š’•š’š’“š’š š’Šš’š’ˆš’“š’†š’…š’Šš’†š’š’•š’”
8. š‘·š’š’‚š’š
9. š‘³š’Šš’—š’† š’Šš’ š’ƒš’‚š’š’‚š’š’„š’† 80-90% š’š’‡ š’•š’‰š’† š’•š’Šš’Žš’† (š’˜š’‰š’†š’ š’šš’š’– š’…š’ š’”š’š’Žš’†š’•š’‰š’Šš’š’ˆ š’š’–š’•š’”š’Šš’…š’† š’š’‡ š’•š’‰š’† 30 š‘«š’‚š’šš’”, š’…š’š’ā€™š’• š’ƒš’†š’‚š’• š’šš’š’–š’“š’”š’†š’š’‡ š’–š’‘! š‘¬š’š’‹š’š’š š’•š’‰š’‚š’• š‘©š‘«š’‚š’š š’„š’‚š’Œš’† š’˜š’Šš’•š’‰ š’‡š’“š’Šš’†š’š’…š’”!)
10. š‘­š’Šš’š’… š’ˆš’“š’‚š’•š’Šš’•š’–š’…š’† š’‡š’š’“ š’†š’‚š’„š’‰ š’š’Šš’•š’•š’š’† š’”š’‰š’Šš’‡š’• š’‚š’š’… š’†š’‚š’„š’‰ š’ƒš’Šš’• š’š’‡ š’‘š’“š’š’ˆš’“š’†š’”š’” š’Žš’‚š’…š’† (š’‘š’“š’š’ˆš’“š’†š’”š’” š’š’—š’†š’“ š’‘š’†š’“š’‡š’†š’„š’•š’Šš’š’ 100%)

72193370_10221498395109103_2546950043575779328_nk

Arbonne Independent Consultant Logo high_res_imageo

*š‘«š’Šš’”š’„š’š’‚š’Šš’Žš’†š’“: š‘¹š’†š’”š’–š’š’•š’” š’—š’‚š’“š’š š’‡š’“š’š’Ž š’‘š’†š’“š’”š’š’ š’•š’ š’‘š’†š’“š’”š’š’. š‘°š’ š’‚š’” š’Žš’–š’„š’‰ š’‚š’” š’•š’‰š’† š’‘š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž š’‚š’š’… š’‘š’“š’š’…š’–š’„š’•š’” š’˜š’Šš’š’ š’Šš’Žš’‘š’“š’š’—š’† š’šš’š’–š’“ š’‰š’†š’‚š’š’•š’‰ š’Šš’• š’Šš’” š’…š’†š’‘š’†š’š’…š’†š’š’• š’–š’‘š’š’ š’•š’‰š’† š’˜š’š’“š’Œ š’‚š’š’… š’„š’š’Žš’Žš’Šš’•š’Žš’†š’š’• š’•š’ š’•š’‰š’† š’‘š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž, š’šš’š’– š’‚š’” š’‚š’ š’Šš’š’…š’Šš’—š’Šš’…š’–š’‚š’ š’‘š’–š’• š’Šš’š’•š’ š’Šš’•.

 

30 š’…š’‚š’šš’” š’‡š’š’“ š’‚ š’š’Šš’‡š’†š’•š’Šš’Žš’† š’š’‡ š’„š’‰š’‚š’š’ˆš’†

images (3).jpg

š‘° š’‰š’‚š’… š’”š’†š’†š’ š’‘š’š’”š’•š’” š’‚š’š’… š’„š’š’Žš’Žš’†š’š’•š’” š’‚š’ƒš’š’–š’• š’•š’‰š’† š‘Øš’“š’ƒš’š’š’š’† 30 š‘«š’‚š’š š‘·š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž š’‡š’š’“ š’€š‘¬š‘Øš‘¹š‘ŗ & š’‰š’‚š’… š’‚š’š’˜š’‚š’šš’” š’˜š’š’š’…š’†š’“š’†š’… š’˜š’‰š’‚š’• š’Šš’• š’“š’†š’‚š’š’š’š š’†š’š’•š’‚š’Šš’š’†š’… š’‚š’š’…, š’„š’š’–š’š’… š‘° š’ˆš’†š’• š’•š’‰š’š’”š’† š’Œš’Šš’š’… š’š’‡ š’“š’†š’”š’–š’š’•š’”? š‘¾š’‚š’” š’•š’‰š’Šš’” š’‹š’–š’”š’• š’‚š’š’š’•š’‰š’†š’“ š’’š’–š’Šš’„š’Œ š’‡š’Šš’™? š‘° š’‰š’‚š’—š’† š’‚š’š’˜š’‚š’šš’” š’†š’š’‹š’š’šš’†š’… š’“š’†š’”š’†š’‚š’“š’„š’‰š’Šš’š’ˆ š’š’†š’˜ š’‰š’†š’‚š’š’•š’‰ š’•š’“š’†š’š’…š’” & š’‡š’Šš’ˆš’–š’“š’Šš’š’ˆ š’š’–š’• š’•š’‰š’†š’Šš’“ š’—š’‚š’š’Šš’…š’Šš’•š’š. š‘Øš’• š’•š’‰š’† š’†š’š’… š’š’‡ š’•š’‰š’† š’…š’‚š’š, š‘° š’ƒš’†š’š’Šš’†š’—š’† š’•š’‰š’† š’š’š’š’š š’‘š’†š’“š’Žš’‚š’š’†š’š’• š’‚š’š’”š’˜š’†š’“ š’‡š’š’“ š’ˆš’š’š’… š’‘š’‰š’šš’”š’Šš’„š’‚š’ š’‰š’†š’‚š’š’•š’‰ š’ƒš’š’Šš’š’” š’…š’š’˜š’ š’•š’ š’†š’‚š’•š’Šš’š’ˆ š’šš’š’–š’“ š’—š’†š’ˆš’ˆš’Šš’†š’”, š’Žš’š’—š’Šš’š’ˆ š’šš’š’–š’“ š’ƒš’š’…š’š, & š’†š’š’‹š’š’šš’Šš’š’ˆ š’šš’š’–š’“ š’š’Šš’‡š’† (š’šš’†š’”, š’‚š’š’… š’†š’‚š’•š’Šš’š’ˆ š’•š’‰š’‚š’• š’”š’š’Šš’„š’† š’š’‡ š’„š’‚š’Œš’† š’š’š’„š’† š’Šš’ š’‚ š’˜š’‰š’Šš’š’†, š’˜š’Šš’•š’‰š’š’–š’• š’ˆš’–š’Šš’š’• š’š’“ š’‚š’…š’…š’†š’… š’‘š’š’–š’š’…š’”).

š‘° š’Šš’š’Šš’•š’Šš’‚š’š’š’š š’”š’•š’‚š’“š’•š’†š’… š’…š’“š’Šš’š’Œš’Šš’š’ˆ š’‘š’“š’š’•š’†š’Šš’ š’”š’‰š’‚š’Œš’†š’” š’ƒš’†š’„š’‚š’–š’”š’† š‘° š’˜š’‚š’”š’’š’• š’‚ š’ˆš’š’š’… š’†š’‚š’•š’†š’“ š’‚š’• š’ƒš’“š’†š’‚š’Œš’‡š’‚š’”š’• š’‚š’š’… š’š’–š’š’„š’‰ š’‚š’š’… š’ƒš’š 4 š’’š’„š’š’š’„š’Œ š‘° š’˜š’‚š’” š’“š’‚š’—š’†š’š’š’–š’” š’‚š’š’… š’˜š’š’–š’š’… š’†š’‚š’• š’‹š’–š’š’Œ š’‡š’š’š’… š’˜š’‰š’Šš’„š’‰ š’š’†š’… š’“š’Šš’ˆš’‰š’• š’Šš’š’•š’ š’š’—š’†š’“ š’†š’‚š’•š’Šš’š’ˆ š’‚š’• š’…š’Šš’š’š’†š’“.Ā š‘° š’˜š’‚š’” š’Žš’‚š’Šš’š’š’š š’Šš’š’•š’“š’Šš’ˆš’–š’†š’… š’ƒš’š š’•š’‰š’† š‘Øš’“š’ƒš’š’š’š’† š’‘š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž š’ƒš’†š’„š’‚š’–š’”š’† š’•š’‰š’†š’Šš’“ š’‘š’“š’š’•š’†š’Šš’ š’”š’‰š’‚š’Œš’†š’” š’˜š’‚š’” š’…š’†š’š’Šš’„š’Šš’š’–š’”. š‘° š’‘š’–š’“š’„š’‰š’‚š’”š’†š’… š‘Øš’“š’ƒš’š’š’š’† š’‘š’“š’š’•š’†š’Šš’ š’˜š’‰š’†š’ š‘° š’˜š’‚š’” š’…š’š’Šš’š’ˆ š’”š’š’Žš’† š’„š’š’Žš’‘š’‚š’“š’Šš’”š’š’ š’”š’‰š’š’‘š’‘š’Šš’š’ˆ š’•š’ š’‡š’Šš’š’… š’‚ š’”š’–š’ƒš’”š’•š’Šš’•š’–š’•š’† š’‡š’š’“ š’•š’‰š’† š’†š’™š’‘š’†š’š’”š’Šš’—š’† š’”š’‰š’‚š’Œš’† š‘° š’˜š’‚š’” š’…š’“š’Šš’š’Œš’Šš’š’ˆ. š‘° š’”š’‚š’˜ š’‚ š’‡š’“š’Šš’†š’š’… š’‘š’š’”š’•š’Šš’š’ˆ š’‰š’†š’“ š’”š’‰š’‚š’Œš’†š’” š’Šš’ š’•š’‰š’† š’Žš’š’“š’š’Šš’š’ˆ, š’†š’š’‹š’š’šš’Šš’š’ˆ š’•š’‰š’†š’Šš’“ š‘Øš’“š’ƒš’š’š’š’† š’•š’†š’‚ & š’ˆš’“š’‚š’ƒš’ƒš’Šš’š’ˆĀ  š’‡š’Šš’›š’›š’Šš’†š’” š’‡š’š’“ š’†š’™š’•š’“š’‚ š’†š’š’†š’“š’ˆš’š š’š’ š’•š’‰š’†š’Šš’“ š’“š’–š’š’”. š‘° š’˜š’‚š’”š’ā€™š’• š’’š’–š’Šš’•š’† š’”š’–š’“š’† š’Šš’‡ š’‚š’š’ š’š’‡ š’•š’‰š’† š’„š’š’‚š’Šš’Žš’” š’˜š’†š’“š’† š’•š’“š’–š’† (š’š’Šš’Œš’†; š’Šš’Žš’‘š’“š’š’—š’†š’… š’”š’š’†š’†š’‘, š’”š’•š’‚š’ƒš’Šš’š’Šš’›š’†š’… š’ƒš’š’š’š’… š’”š’–š’ˆš’‚š’“, š’Šš’Žš’‘š’“š’š’—š’†š’… š’…š’Šš’ˆš’†š’”š’•š’Šš’š’, š’˜š’†š’Šš’ˆš’‰š’• š’š’š’”š’”, š’†š’•š’„.). š‘Øš’“š’ƒš’š’š’š’† š’‘š’“š’š’•š’†š’Šš’ š’†š’š’…š’†š’… š’–š’‘ š’ƒš’†š’Šš’š’ˆ š’•š’‰š’† š’Žš’š’š’†š’š š’”š’‚š’—š’Šš’š’ˆš’” š‘° š’˜š’‚š’” š’š’š’š’Œš’Šš’š’ˆ š’‡š’š’“ š’˜š’‰š’Šš’š’† š’š’š’• š’…š’†š’š’šš’Šš’š’ˆ š’Žš’šš’”š’†š’š’‡ š’‚ š’”š’‰š’‚š’Œš’† š’•š’‰š’‚š’• š’‚š’„š’•š’–š’‚š’š’š’š š’•š’‚š’”š’•š’†š’… š’…š’†š’š’Šš’„š’Šš’š’–š’”.

š‘µš’ š’š’Šš’†, š‘° š’Šš’š’Šš’•š’Šš’‚š’š’š’š š’ƒš’†š’„š’‚š’Žš’† š’‚ š’„š’š’š’”š’–š’š’•š’‚š’š’• š’ƒš’†š’„š’‚š’–š’”š’† š’„š’š’š’”š’–š’š’•š’‚š’š’•š’” š’ˆš’†š’• š’‚ š’ˆš’†š’š’†š’“š’š’–š’” š’…š’Šš’”š’„š’š’–š’š’•. š‘Øš’š’… š’šš’†š’” š’šš’š’– š‘Ŗš‘Øš‘µ š’ƒš’†š’„š’š’Žš’† š’‚ š’„š’š’š’”š’–š’š’•š’‚š’š’• š’‹š’–š’”š’• š’‡š’š’“ š’‚ š’…š’Šš’”š’„š’š’–š’š’•.

š‘° š’…š’Šš’…š’’š’• š’”š’Šš’ˆš’ š’–š’‘ š’‡š’š’“ š’•š’‰š’† 30 š‘«š’‚š’š š’‘š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž š’•š’‰š’š’–š’ˆš’‰. š‘° š’š’š’š’š š’ƒš’š’–š’ˆš’‰š’• š’”š’‰š’‚š’Œš’†š’”. š‘»š’‰š’‚š’• š’˜š’‚š’” š’‚ š’…š’–š’Žš’ƒ š’Žš’Šš’”š’•š’‚š’Œš’† š’š’ š’Žš’š š’‘š’‚š’“š’•. š‘¬š’—š’†š’š’•š’–š’‚š’š’š’š š’Žš’š š’”š’‘š’š’š’”š’š’“ š’‚š’š’… š‘° š’š’š’”š’• š’„š’š’š’•š’‚š’„š’• š’‚š’š’… š‘° š’”š’•š’š’‘š’‘š’†š’… š’ƒš’†š’Šš’š’ˆ š’‚š’ š’‚š’„š’•š’Šš’—š’† š’„š’š’š’”š’–š’š’•š’‚š’š’•. š‘° š’š’š’—š’†š’… š’Žš’š š’‚š’‡š’•š’†š’“š’š’š’š’ š’”š’‰š’‚š’Œš’†š’”. š‘»š’‰š’†š’š š’˜š’†š’“š’† š’‰š’†š’š’‘š’Šš’š’ˆ š’•š’ š’Œš’†š’†š’‘ š’•š’‰š’† š’‚š’‡š’•š’†š’“š’š’š’š’ š’‰š’‚š’š’ˆš’“š’š š’‚š’• š’ƒš’‚š’š š’ƒš’–š’• š’Žš’š š’š’–š’•š’“š’Šš’•š’Šš’š’ š’˜š’‚š’” š’”š’•š’Šš’š’ š’‚ š’…š’Šš’”š’‚š’”š’•š’†š’“ š’‚š’š’… š‘° š’˜š’‚š’”š’’š’• š’š’š’”š’Šš’š’ˆ š’˜š’†š’Šš’ˆš’‰š’•. š‘Øš’š’… š‘° š’‚š’š’˜š’‚š’šš’” š’˜š’š’š’…š’†š’“š’†š’… š’˜š’‰š’‚š’• š’…š’Šš’‡š’‡š’†š’“š’†š’š’• š’˜š’š’–š’š’… š’•š’‰š’† 30 š’…š’‚š’š š’‘š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž š’‰š’‚š’—š’† š’Žš’‚š’…š’† š’‰š’‚š’… š‘° š’…š’Šš’… š’Šš’•. š‘¾š’š’–š’š’… š’‚š’š’ š’•š’‰š’† š’ˆš’“š’š’–š’‘ š’”š’–š’‘š’‘š’š’“š’• š’‰š’‚š’—š’† š’‰š’†š’š’‘š’†š’…? š‘¾š’š’–š’š’… š’•š’‰š’† š’†š’‚š’•š’Šš’š’ˆ š’‘š’š’‚š’ š’‰š’‚š’—š’† š’„š’‰š’‚š’š’ˆš’† š‘Øš‘µš’€š‘»š‘Æš‘°š‘µš‘®, š’š’“ š’‹š’–š’”š’• š’ƒš’† š’‚š’š’š’•š’‰š’†š’“ š’…š’Šš’†š’•? š‘¾š’š’–š’š’… š‘° š’‰š’‚š’—š’† š’š’†š’‚š’“š’š’†š’… š’‰š’š’˜ š’•š’ š’†š’‚š’• š’š’Šš’Œš’† š‘° š’š’š’—š’†š’… š’Žš’šš’”š’†š’š’‡ š’Šš’š’”š’•š’†š’‚š’… š’š’‡ š’‚š’ƒš’–š’”š’Šš’š’ˆ š’Žš’š š’”š’†š’š’‡ š’˜š’Šš’•š’‰ š’‡š’š’š’…?

56444237_2067724369942880_9021295419010842624_n

š‘ŗš’ š‘° š’…š’†š’„š’Šš’…š’†š’… š’•š’ š’…š’ š’•š’‰š’† š’‘š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž. š‘° š’˜š’‚š’” š’…š’š’Šš’š’ˆ š’Šš’• š’š’ š’Žš’š š’š’˜š’ š’•š’‰š’š’–š’ˆš’‰ š’š’š’˜ š’”š’Šš’š’„š’† š‘° š’‰š’‚š’… š’š’ š’•š’†š’‚š’Ž š’•š’ š’ƒš’‚š’„š’Œ š’Žš’† š’–š’‘. š‘° š’˜š’š’–š’š’… š’‰š’‚š’—š’† š’•š’ š’‰š’†š’š’‘ š’Žš’šš’”š’†š’š’‡ š’‚š’š’… š’ƒš’† š’Žš’š š’š’˜š’ š’„š’‰š’†š’†š’“š’š’†š’‚š’…š’†š’“. š‘° š’’š’–š’Šš’„š’Œš’š’š š’˜š’Šš’”š’‰š’†š’… š‘° š’‰š’‚š’… š’…š’š’š’† š’Šš’• š’˜š’‰š’†š’ š‘° š’˜š’‚š’” š’Šš’ š’„š’š’š’•š’‚š’„š’• š’˜š’Šš’•š’‰ š’Žš’š š‘Øš’“š’ƒš’š’š’š’† š’”š’–š’‘š’‘š’š’“š’• š’•š’†š’‚š’Ž š’‚š’š’… š’Šš’ š’‚ š’š’–š’“š’•š’–š’“š’Šš’š’ˆ š’ˆš’“š’š’–š’‘ š’˜š’Šš’•š’‰ š’‘š’†š’š’‘š’š’† š’˜š’‰š’ š’˜š’†š’“š’† š’ˆš’š’Šš’š’ˆ š’•š’‰š’“š’š’–š’ˆš’‰ š’•š’‰š’† š’”š’‚š’Žš’† š’•š’‰š’Šš’š’ˆ š’‚š’” š’Žš’†. š‘° š’‰š’‚š’… š’š’š’˜š’‰š’†š’“š’† š’•š’ š’ˆš’†š’• š’‚š’š’”š’˜š’†š’“š’”, š’š’š’˜š’‰š’†š’“š’† š’•š’ š’ˆš’†š’• š’•š’Šš’‘š’”, š’š’ š’‰š’†š’š’‘š’‡š’–š’ š’“š’†š’„š’Šš’‘š’†š’” š’ƒš’†š’Šš’š’ˆ š’”š’‰š’‚š’“š’†š’…. š‘©š’–š’• š’š’š’š’† š’•š’‰š’† š’š’†š’”š’” š‘° š’”š’•š’“š’–š’ˆš’ˆš’š’†š’… š’•š’‰š’“š’š’–š’ˆš’‰ š’ƒš’†š’„š’‚š’–š’”š’† š’†š’—š’†š’ š’Šš’ š’Žš’š š’‡š’Šš’“š’”š’• š’˜š’†š’†š’Œ š’‚š’” š‘° š’•š’“š’Šš’‘š’‘š’†š’… š’š’—š’†š’“ š’Žš’š š’š’˜š’ š’‡š’†š’†š’• š’˜š’Šš’•š’‰ š’Šš’• š’‚š’š’… š’”š’•š’“š’–š’ˆš’ˆš’š’†š’… š’š’ š’Žš’š š’š’˜š’ š’˜š’Šš’•š’‰ š’•š’†š’Žš’‘š’•š’‚š’•š’Šš’š’ š’‚š’š’… š’‡š’†š’‚š’“ š’š’‡ š’‡š’‚š’Šš’š’–š’“š’†, š‘° š’”š’‚š’˜ š’‚š’š’… š’‡š’†š’š’• š’•š’‰š’† š’„š’‰š’‚š’š’ˆš’†š’” š’•š’‰š’† š’‘š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž š’˜š’‚š’” š’‰š’‚š’—š’Šš’š’ˆ š’š’ š’Žš’š š’ƒš’š’…š’š.

2019-01-06.jpg

š‘·š’‚š’“š’• š’š’‡ š’•š’‰š’† š’‘š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž š’Šš’” š’•š’‰š’‚š’• š’šš’š’– š’†š’™š’„š’š’–š’…š’† š’˜š’‰š’†š’‚š’•, š’ˆš’š’–š’•š’†š’, š’šš’†š’‚š’”š’•, š’…š’‚š’Šš’“š’š, š’”š’–š’ˆš’‚š’“, š’‚š’“š’•š’Šš’‡š’Šš’„š’Šš’‚š’ š’”š’˜š’†š’†š’•š’†š’š’†š’“š’”, š’‚š’š’„š’š’‰š’š’, š’„š’š’‡š’‡š’†š’†, š’—š’Šš’š’†š’ˆš’‚š’“, & š’”š’š’š. š‘Øš’š’… š’Šš’‡ š’‚š’š’šš’š’š’† š’‰š’‚š’… š’•š’š’š’… š’Žš’† (š’˜š’‰š’Šš’„š’‰ š’•š’‰š’†š’š š’…š’Šš’…) š’•š’‰š’‚š’• š’š’Žš’Šš’•š’•š’Šš’š’ˆ š’•š’‰š’†š’”š’† š’‡š’š’š’…š’” š’˜š’š’–š’š’…;

 • š’”š’‰š’š’˜ š’Žš’† š’˜š’‰š’‚š’• š’‡š’š’š’… š’ˆš’“š’š’–š’‘š’” š’‰š’‚š’—š’† š’‚ š’š’†š’ˆš’‚š’•š’Šš’—š’† š’‚š’‡š’‡š’†š’„š’• š’š’ š’Žš’š š’ƒš’š’…š’š š’‚š’š’… š’‰š’š’˜ š‘° š’‡š’†š’†š’ š’†š’—š’†š’“š’šš’…š’‚š’š.
 • š’‰š’†š’š’‘ š’Žš’† š’š’š’”š’† š’˜š’†š’Šš’ˆš’‰š’• š‘Øš‘µš‘« š’Šš’š’„š’‰š’†š’”.
 • š’…š’†š’•š’š’™ š’Žš’† š’š’Šš’Œš’† š‘° š’˜š’‚š’” š’„š’š’Žš’Šš’š’ˆ š’š’‡š’‡ š’…š’“š’–š’ˆš’”.
 • š’”š’‰š’š’˜š’†š’… š’Žš’† š’˜š’‰š’‚š’• š’Žš’š š’•š’“š’Šš’ˆš’ˆš’†š’“ š’‡š’š’š’…š’” š’˜š’†š’“š’†.

š‘° š‘µš‘¬š‘½š‘¬š‘¹ š’˜š’š’–š’š’… š’ƒš’†š’š’Šš’†š’—š’† š’Šš’•. š‘©š’–š’• š’ƒš’š’š š’˜š’‚š’” š‘° š’˜š’“š’š’š’ˆ!! š‘¾š’†š’†š’Œ š’š’š’† š’‚š’š’… š‘° š’˜š’‚š’” š’‚š’š’“š’†š’‚š’…š’š š’š’†š’‚š’“š’š’Šš’š’ˆ š’”š’ š’Žš’–š’„š’‰ š’‚š’ƒš’š’–š’• š’Žš’š š’ƒš’š’…š’š š’‚š’š’… š’‰š’š’˜ š’Žš’š š’ƒš’š’…š’š š’“š’†š’‚š’„š’•š’” š’•š’ š’„š’†š’“š’•š’‚š’Šš’ š’‡š’š’š’…š’” š’‚š’š’… š’‚š’…š’…š’Šš’•š’Šš’—š’†š’” š’Šš’ š’‡š’š’š’…š’”. š‘° š’˜š’‚š’” š’˜š’Šš’”š’‰š’Šš’š’ˆ š’”š’ š’Žš’–š’„š’‰ š’•š’‰š’‚š’• š‘° š’‰š’‚š’… š’…š’š’š’† š’•š’‰š’Šš’” š’‡š’“š’š’Ž š’•š’‰š’† š’”š’•š’‚š’“š’• š’˜š’‰š’†š’ š‘° š’„š’š’–š’š’… š’‰š’‚š’—š’† š’ƒš’†š’†š’ š’Šš’ š’‚ š’ˆš’“š’š’–š’‘ š’”š’†š’•š’•š’Šš’š’ˆ š’‚š’š’… š’‰š’‚š’… š’•š’‚š’Œš’†š’ š’•š’‰š’Šš’” š’‹š’š’–š’“š’š’†š’š š’˜š’Šš’•š’‰ š’š’•š’‰š’†š’“š’” š’ƒš’š š’Žš’š š’”š’Šš’…š’†.

65007099_2267013326669319_5359084678110248960_n.jpg
š‘°ā€™š’—š’† š’”š’•š’“š’–š’ˆš’ˆš’š’†š’… š’˜š’Šš’•š’‰ š’Žš’Šš’ˆš’“š’‚š’Šš’š’†š’” š’”š’Šš’š’„š’† š‘° š’˜š’‚š’” š’‚ š’š’Šš’•š’•š’š’† š’ˆš’Šš’“š’ . š‘ŗš’Šš’š’„š’† š’•š’‰š’Šš’” š’‘š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž, š‘° š’‰š’‚š’—š’†š’ā€™š’• š’‰š’‚š’… š’‚ š’”š’Šš’š’ˆš’š’† š’Žš’Šš’ˆš’“š’‚š’Šš’š’†. š‘Øš’‡š’•š’†š’“ š’•š’‰š’† 30 š’…š’‚š’š š’‘š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž,Ā š‘° š’…š’“š’Šš’š’Œ š’Žš’š š’‘š’“š’š’•š’†š’Šš’ š’”š’‰š’‚š’Œš’†š’” š’ˆš’†š’•š’•š’Šš’š’ˆ 20š’ˆ š’š’‡ š’‘š’“š’š’•š’†š’Šš’ & 21 š’†š’”š’”š’†š’š’•š’Šš’‚š’ š’—š’Šš’•š’‚š’Žš’Šš’š’” š’‘š’†š’“ š’”š’†š’“š’—š’Šš’š’ˆ (š‘° š’‰š’‚š’… š’•š’‚š’Œš’Šš’š’ˆ š’‘š’Šš’š’š’”, š’”š’ š’•š’‰š’Šš’” š’˜š’‚š’” š’‚ š’ƒš’“š’Šš’š’š’Šš’‚š’š’• š’˜š’‚š’š š’‡š’š’“ š’Žš’† š’•š’ š’•š’‚š’Œš’† š’Žš’š š’—š’Šš’•š’‚š’Žš’Šš’š’”). š‘° š’Œš’š’š’˜ š’•š’‰š’‚š’• š’•š’‰š’† š’‘š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž š’‰š’†š’š’‘š’” š’•š’ š’“š’†š’ˆš’–š’š’‚š’•š’† š’ƒš’š’š’š’… š’”š’–š’ˆš’‚š’“ & š‘° š’ƒš’†š’š’Šš’†š’—š’† š’•š’‰š’‚š’• š’‚š’š’ š’•š’‰š’†š’”š’† š’•š’‰š’Šš’š’ˆš’” š’„š’š’š’•š’“š’Šš’ƒš’–š’•š’† š’•š’ š’š’Šš’Žš’Šš’•š’Šš’š’ˆ š’Žš’š š’Žš’Šš’ˆš’“š’‚š’Šš’š’†š’”.

š‘Æš’†š’“š’† š’Šš’” š’•š’‰š’† š’…š’†š’‚š’. š‘Øš’“š’ƒš’š’š’š’† š’˜š’Šš’š’ š’š’š’• š’„š’‰š’‚š’š’ˆš’† š’šš’š’–š’“ š’š’Šš’‡š’†. š‘»š’‰š’† 30 š‘«š’‚š’šš’” š’•š’ š‘Æš’†š’‚š’š’•š’‰š’š š‘³š’Šš’—š’Šš’š’ˆ š‘·š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž š’˜š’Šš’š’ š’š’š’• š’„š’‰š’‚š’š’ˆš’† š’šš’š’–š’“ š’š’Šš’‡š’†. š‘¬š’š’†š’“š’ˆš’š š‘­š’Šš’›š’› š‘ŗš’•š’Šš’„š’Œš’” ,š’‚š’” š’šš’–š’Žš’Žš’š š’‚š’” š’•š’‰š’†š’š š’‚š’“š’†, š’˜š’Šš’š’ š’š’š’• š’„š’‰š’‚š’š’ˆš’† š’šš’š’–š’“ š’š’Šš’‡š’†. š‘° š’ƒš’†š’š’Šš’†š’—š’† š’„š’‰š’š’Šš’„š’†š’” & š’šš’š’–š’“ š’‚š’„š’•š’Šš’š’š’” š’‚š’“š’† š’•š’‰š’† š’š’š’š’š š’•š’‰š’Šš’š’ˆš’” š’•š’‰š’‚š’• š’˜š’Šš’š’ š’ƒš’“š’Šš’š’ˆ š’šš’š’– š’‘š’†š’“š’Žš’‚š’š’†š’š’• š’š’Šš’‡š’† š’„š’‰š’‚š’š’ˆš’†š’”. š‘»š’‰š’† š’„š’‰š’š’Šš’„š’† š‘° š’Žš’‚š’…š’† š’•š’ š’…š’ š’•š’‰š’† 30 š’…š’‚š’š š’‘š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž š’…š’Šš’… š’„š’‰š’‚š’š’ˆš’† š’Žš’š š’š’Šš’‡š’†. š‘°š’‡ š’šš’š’–ā€™š’“š’† š’•š’‰š’Šš’š’Œš’Šš’š’ˆ š’‚š’ƒš’š’–š’• š’•š’“š’šš’Šš’š’ˆ š’š’–š’• š’•š’‰š’† 30 š‘«š’‚š’šš’” š’•š’ š‘Æš’†š’‚š’š’•š’‰š’š š‘³š’Šš’—š’Šš’š’ˆ š‘·š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž, š’ˆš’ š’‡š’š’“ š’Šš’• š’ƒš’†š’„š’‚š’–š’”š’† š’Šš’• š’˜š’š’“š’Œš’”. š‘°š’• š’…š’š’†š’”š’’š’• š’˜š’š’“š’Œ š’ƒš’†š’„š’‚š’–š’”š’† š’Šš’•’š’” š’‚ š’…š’Šš’†š’•. š‘°š’• š’˜š’š’“š’Œš’” š’ƒš’†š’„š’‚š’–š’”š’† š’Šš’• š’•š’†š’‚š’„š’‰š’†š’” š’šš’š’– š’˜š’‰š’‚š’• š’Žš’‚š’Œš’†š’” š’šš’š’–š’“ š’ƒš’š’…š’š š’‡š’†š’†š’ š’ˆš’š’š’… š’‚š’š’… š’˜š’‰š’‚š’• š’Žš’‚š’Œš’†š’” š’šš’š’–š’“ š’ƒš’š’…š’š š’‡š’†š’†š’ š’”š’š’–š’ˆš’ˆš’Šš’”š’‰ š’‚š’š’… š’š’š’• š’š’‘š’†š’“š’‚š’•š’Šš’š’ˆ š’‚š’• š’•š’‰š’† š’ƒš’†š’”š’• š’Šš’• š’„š’‚š’ š’ƒš’†.Ā  š‘°š’‡ š’šš’š’– š’„š’‚š’ā€™š’• š’‚š’‡š’‡š’š’“š’… š’Šš’•, š’ˆš’“š’‚š’ƒ š’‚ š’ƒš’–š’…š’…š’š & š’”š’‘š’š’Šš’• š’Šš’• š’˜š’Šš’•š’‰ š’•š’‰š’†š’Ž. š‘±š’–š’”š’• š’…š’š’ā€™š’• š’‘š’–š’• š’†š’™š’‘š’†š’„š’•š’‚š’•š’Šš’š’š’” š’š’ š’šš’š’–š’“š’”š’†š’š’‡ š’•š’ š’š’š’š’”š’† š’‚ š’•š’š’ š’š’‡ š’˜š’†š’Šš’ˆš’‰š’• š’š’“ š’‡š’š’š’š’š’˜ š’Šš’• š’‘š’†š’“š’‡š’†š’„š’•š’š’š š’ƒš’†š’„š’‚š’–š’”š’† š’Žš’š’“š’† š’•š’‰š’‚š’ š’š’Šš’Œš’†š’š’š š’šš’š’– š’˜š’š’ā€™š’• & š’•š’‰š’‚š’• š’Šš’” š‘¶š‘²š‘Øš’€. š‘¾š’‰š’‚š’• š’Šš’• š’˜š’Šš’š’ š’…š’ š’Šš’” š’‘š’“š’†š’‘š’‚š’“š’† š’šš’š’– š’•š’ š’‰š’‚š’—š’† š’•š’‰š’† š’•š’š’š’š’” š’šš’š’– š’š’†š’†š’… š’‚š’š’… š’•š’‰š’† š’Žš’Šš’š’…š’”š’†š’• š’•š’ š’š’ š’š’š’š’ˆš’†š’“ š’š’†š’†š’… š’‚ š’…š’Šš’†š’•.

bal.jpg
Ā 

These photo’s were taken at all different stages of their Arbonne journey’s. The potential is limitless once you have the right tools and mindset to make permanent lifestyle and nutritional changes!

 

 

š‘Øš’‡š’•š’†š’“ š’Žš’š š’†š’™š’‘š’†š’“š’Šš’†š’š’„š’† š’˜š’Šš’•š’‰ š’•š’‰š’†š’”š’† š’‘š’“š’š’…š’–š’„š’•š’”, š‘° š’…š’†š’„š’Šš’…š’†š’… š’•š’ š’”š’•š’‚š’š š’‚š’ š‘Øš’“š’ƒš’š’š’š’† š‘°š’š’…š’†š’‘š’†š’š’…š’†š’š’• š‘Ŗš’š’š’”š’–š’š’•š’‚š’š’• š’‚š’š’… š’‘š’“š’š’Žš’š’•š’† š’•š’‰š’† š’‘š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž š’ƒš’†š’„š’‚š’–š’”š’†;

 • š‘° š’ƒš’†š’š’Šš’†š’—š’† š’Šš’ š’•š’‰š’† š’‘š’“š’š’…š’–š’„š’•š’”.
 • š‘° š’ƒš’†š’š’Šš’†š’—š’† š’Šš’ š’•š’‰š’† 30 š‘«š’‚š’šš’” š‘»š’ š‘Æš’†š’‚š’š’•š’‰š’š š‘³š’Šš’—š’Šš’š’ˆ š‘·š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž.
 • š‘° š’ˆš’š’• š’‘š’“š’†š’„š’Šš’”š’†š’š’š š’•š’‰š’† š’“š’†š’”š’–š’š’•š’” š‘° š’˜š’‚š’” š’š’š’š’Œš’Šš’š’ˆ š’‡š’š’“.
 • š‘° š’ˆš’†š’• š’ˆš’“š’†š’‚š’• š’…š’Šš’”š’„š’š’–š’š’•š’” š’ƒš’†š’Šš’š’ˆ š’‚ š’„š’š’š’”š’–š’š’•š’‚š’š’•!

š‘µš’š’˜ š’ƒš’†š’‡š’š’“š’† š’šš’š’– š’”š’•š’‚š’“š’• š’˜š’š’š’…š’†š’“š’Šš’š’ˆ š’˜š’‰š’š š‘° š’š’†š’—š’†š’“ š’”š’‘š’š’Œš’† š’‚š’ƒš’š’–š’• š’Žš’šš’”š’†š’š’‡ š’‚š’š’… š’•š’‰š’† 30 š’…š’‚š’š š’‘š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž š’ƒš’†š’‡š’š’“š’†, š‘° š’˜š’‚š’” š’‰š’†š’”š’Šš’•š’‚š’š’• š’ƒš’†š’„š’‚š’–š’”š’† š‘° š’…š’Šš’…š’’š’• š’…š’ š’Šš’• š’Šš’ š’•š’‰š’† š’•š’“š’‚š’…š’Šš’•š’Šš’š’š’‚š’ š’˜š’‚š’š. š‘° š’…š’Šš’…š’’š’• š’…š’ š’‘š’“š’š’ˆš’“š’†š’”š’” š’‘š’š’”š’•š’” š’‚š’š’… š’”š’‰š’‚š’“š’† š’“š’†š’„š’Šš’‘š’†š’”. š‘°š’• š’‡š’†š’š’• š’˜š’†š’Šš’“š’… š‘° š’…š’Šš’…š’’š’• š’‰š’‚š’—š’† š’”š’Šš’Žš’Šš’š’‚š’“ š’†š’™š’‘š’†š’“š’Šš’†š’š’„š’†š’” š’•š’ š’”š’‰š’‚š’“š’† š’š’Šš’Œš’† š’š’•š’‰š’†š’“ š’„š’š’š’”š’–š’š’•š’‚š’š’•š’” š’…š’Šš’…. š‘° š’ˆš’–š’†š’”š’” š‘° š’‡š’†š’š’• “š’š’†š’”š’” š’•š’‰š’‚š’” š’ƒš’†š’„š’‚š’–š’”š’† š‘° š’…š’Šš’…š’’š’• š’‹š’–š’Žš’‘ š’š’ š’•š’‰š’† š’ƒš’‚š’š’…š’˜š’‚š’ˆš’š’ š’‚š’• š’‡š’Šš’“š’”š’•. š‘©š’–š’• š’•š’‰š’† š’“š’†š’‚š’š’Šš’•š’š š’Šš’” š’•š’‰š’‚š’• š‘° š’š’š’—š’† š’•š’‰š’† š’‘š’“š’š’…š’–š’„š’•, š‘° š’„š’‚š’ š’•š’“š’–š’”š’• š’•š’‰š’† š’‘š’“š’š’…š’–š’„š’•š’” š’‚š’“š’† š’„š’š’†š’‚š’, & š’•š’‰š’† š’‘š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž š’‚š’š’… š’‘š’“š’š’…š’–š’„š’•š’” š’‰š’†š’š’‘ š’Žš’† š’‡š’†š’†š’ & š’š’š’š’Œ š’‰š’†š’‚š’š’•š’‰š’Šš’†š’“. š‘°ā€™š’Ž š’Šš’ š’š’ š’˜š’‚š’š š’•š’“š’šš’Šš’š’ˆ š’•š’ š’ƒš’†š’„š’š’Žš’† š’“š’Šš’„š’‰ š’š’‡š’‡ š’š’‡ š’”š’†š’š’š’Šš’š’ˆ š’•š’‰š’†š’”š’† š’‘š’“š’š’…š’–š’„š’•š’”, š’Šš’‡ š‘° š’˜š’†š’“š’† š‘° š’˜š’š’–š’š’… š’‰š’‚š’—š’† š’ƒš’†š’†š’ š’‚ š’”š’–š’‘š’†š’“ š’‚š’„š’•š’Šš’—š’† š’„š’š’š’”š’–š’š’•š’‚š’š’• š’”š’Šš’š’„š’† 2017 š’‚š’š’… š’ƒš’†š’†š’ š’š’–š’• š’•š’‰š’†š’“š’† š’‰š’–š’”š’•š’š’Šš’š’ˆ. š‘° š’…š’Šš’…š’’š’• š’…š’ š’•š’‰š’Šš’” š’•š’ š’Žš’‚š’Œš’† š’Žš’š’š’†š’š, š‘° š’…š’Šš’… š’Šš’• š’•š’ š’‰š’‚š’—š’† š’‚ š’‰š’†š’‚š’š’•š’‰š’Šš’†š’“ š’š’Šš’‡š’†. š‘Øš’š’… š’•š’‰š’‚š’•’š’” š’†š’™š’‚š’„š’•š’š’š š’˜š’‰š’‚š’• š‘° š’˜š’‚š’š’• š’‡š’š’“ š’†š’—š’†š’“š’šš’š’š’† š’†š’š’”š’†, š’•š’ š’š’Šš’—š’† š’š’Šš’‡š’† š’‰š’†š’‚š’š’•š’‰š’š.

 

Arbonne Essentials Nutrition ASVP Customization social_image.png

š‘¾š’‰š’Šš’„š’‰ š’‘š’“š’š’…š’–š’„š’•š’” š’˜š’Šš’š’ š‘° š’š’†š’†š’…?
š‘µš’–š’•š’“š’Šš’•š’Šš’š’ š‘Øš’“š’ƒš’š’š’š’† š‘ŗš’‘š’†š’„š’Šš’‚š’ š‘½š’‚š’š’–š’† š‘·š’‚š’„š’Œ (š‘Øš‘ŗš‘½š‘·) š’Šš’” 40% š’š’‡š’‡ š’“š’†š’•š’‚š’Šš’ š’‡š’š’“ š‘·š’“š’†š’‡š’†š’“š’“š’†š’… 
š‘Ŗš’š’Šš’†š’š’•š’” š’‚š’• $266.40*, š’ƒš’“š’†š’‚š’Œš’” š’…š’š’˜š’ š’‚š’” $8.88* š’‘š’†š’“ š’…š’‚š’š *š’‘š’š’–š’” š’•š’‚š’™. š‘­š‘¹š‘¬š‘¬ š‘®š‘°š‘­š‘» 
š’—š’‚š’š’–š’†š’… š’–š’‘ š’•š’ $98 & š‘­š‘¹š‘¬š‘¬ š‘ŗš‘Æš‘°š‘·š‘·š‘°š‘µš‘®.

š‘µš’–š’•š’“š’Šš’•š’Šš’š’ š‘Øš‘ŗš‘½š‘· š’‰š’‚š’” š’†š’—š’†š’“š’šš’•š’‰š’Šš’š’ˆ š’šš’š’– š’š’†š’†š’… š’‡š’š’“ 30 š‘«š’‚š’š š‘·š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž, š’‚š’š’… š’Šš’š’„š’š’–š’…š’†š’”:

2 š‘©š’‚š’ˆš’” š’š’‡ š‘·š’“š’š’•š’†š’Šš’ š‘ŗš’‰š’‚š’Œš’† š‘“š’Šš’™ (š‘Ŗš’‰š’š’„š’š’š’‚š’•š’† &/š’š’“ š‘½š’‚š’š’Šš’š’š’‚), 60 š’”š’†š’“š’—š’Šš’š’ˆš’” 
(30 š’ƒš’“š’†š’‚š’Œš’‡š’‚š’”š’•š’” & š’š’–š’š’„š’‰š’†š’”)
2 š‘©š’š’™š’†š’” š’š’‡ š‘¬š’š’†š’“š’ˆš’š š‘­š’Šš’›š’› š‘ŗš’•š’Šš’„š’Œš’” (š‘·š’š’Žš’†š’ˆš’“š’‚š’š’‚š’•š’† &/š’š’“ š‘Ŗš’Šš’•š’“š’–š’”) / 60 š‘«š’“š’Šš’š’Œš’”
2 š‘©š’š’™š’†š’” š’š’‡ š‘Æš’†š’“š’ƒš’‚š’ š‘«š’†š’•š’š’™ š‘»š’†š’‚ / 40 š‘»š’†š’‚š’”
1 š‘©š’‚š’ˆ š’š’‡ š‘­š’Šš’ƒš’†š’“ š‘©š’š’š’”š’•/ 30 š‘ŗš’†š’“š’—š’Šš’š’ˆš’”
1 š‘©š’š’™ š’š’‡ š‘«š’Šš’ˆš’†š’”š’•š’Šš’š’ š‘·š’š’–š’” š‘·š’“š’š’ƒš’Šš’š’•š’Šš’„š’” š’˜š’Šš’•š’‰ š’‘š’“š’†š’ƒš’Šš’š’•š’Šš’„ / 30 š‘ŗš’†š’“š’—š’Šš’š’ˆš’”
7-š‘«š’‚š’šš’” š‘Ŗš’š’†š’‚š’š’”š’† / 7 š‘Ŗš’š’†š’‚š’š’”š’† š‘ŗš’–š’‘š’‘š’š’†š’Žš’†š’š’•š’”


š‘ŗš’‘š’†š’š’… š’š’†š’”š’” š’•š’‰š’‚š’ š’šš’š’– š’…š’ š’‚š’š’“š’†š’‚š’…š’š (š’ˆš’“š’š’„š’†š’“š’Šš’†š’”, š’„š’š’‡š’‡š’†š’†, š’‹š’–š’Šš’„š’†š’”, š’•š’‚š’Œš’†-š’š’–š’•, 
š’”š’–š’‘š’‘š’š’†š’Žš’†š’š’•š’”).

arbonne-sample-day.jpg

š‘Æš‘¶š‘¾ š‘»š‘¶ š‘ŗš‘°š‘®š‘µ š‘¼š‘· š‘­š‘¶š‘¹ š‘»š‘Æš‘¬ 30 š‘«š‘Øš’€ š‘Æš‘¬š‘Øš‘³š‘»š‘Æš’€ š‘³š‘°š‘½š‘°š‘µš‘® š‘Ŗš‘Æš‘Øš‘³š‘³š‘¬š‘µš‘®š‘¬
š’€š’š’– š’…š’š’ā€™š’• š’‰š’‚š’—š’† š’•š’ š’˜š’‚š’Šš’• š’•š’ š’”š’•š’‚š’“š’• š’š’ š’‚ š’”š’‘š’†š’„š’Šš’‡š’Šš’„ š’…š’‚š’•š’†. š‘°š’‡ š’Šš’•ā€™š’” š’”š’š’Žš’†š’•š’‰š’Šš’š’ˆ š’šš’š’– š’˜š’‚š’š’• š’•š’ š’•š’“š’š š’…š’š’Šš’š’ˆ, š’•š’‰š’†š’“š’†ā€™š’” š’“š’†š’‚š’š’š’š š’š’š’•š’‰š’Šš’š’ˆ š’”š’•š’š’‘š’‘š’Šš’š’ˆ š’šš’š’–!

š‘°š’‡ š’šš’š’– š’˜š’‚š’š’• š’•š’ š’š’†š’‚š’“š’ š’Žš’š’“š’† š’ƒš’š’–š’• š’Šš’•, š’š’“ š’‡š’Šš’š’… š’š’–š’• š’‰š’š’˜ š’•š’ š’”š’Šš’ˆš’ š’–š’‘ š’šš’š’– š’„š’‚š’ š’†š’Žš’‚š’Šš’ š’Žš’† š’‚š’• š’•š’‰š’†š’›š’†š’š’˜š’†š’š’š’š’†š’”š’”š’”š’•š’–š’…š’Šš’@š’šš’‚š’‰š’š’.š’„š’š’Ž! š‘°ā€™š’Ž š’‚š’š’˜š’‚š’šš’” š’‰š’‚š’‘š’‘š’š š’•š’ š’‰š’†š’š’‘ š’‚š’š’”š’˜š’†š’“ š’‚š’š’š š’’š’–š’†š’”š’•š’Šš’š’š’” š’‚š’š’… š’†š’š’„š’š’–š’“š’‚š’ˆš’† š’šš’š’– š’‚š’š’š’š’ˆ š’•š’‰š’† š’˜š’‚š’š!

š‘Ø š’š’š’• š’š’‡ š’‘š’†š’š’‘š’š’† š’‰š’‚š’—š’† š’‚š’š’”š’ š’‚š’”š’Œš’†š’… š’Žš’† š’‚š’ƒš’š’–š’• š’ƒš’†š’„š’š’Žš’Šš’š’ˆ š’‚ š’‘š’“š’†š’‡š’†š’“š’“š’†š’… š’„š’š’Šš’†š’š’•. š‘°š’‡ š’šš’š’– š’”š’Šš’ˆš’ š’–š’‘ š’‚š’” š’‚ š‘·š’“š’†š’‡š’†š’“š’“š’†š’… š‘Ŗš’š’Šš’†š’š’•, š’šš’š’– š’ˆš’†š’• 20% š’š’‡š’‡ š’š’ š’‚š’š’ š’‘š’“š’š’…š’–š’„š’•š’” š’‚š’š’… 40% š’š’‡š’‡ š’š’ š‘½š’‚š’š’–š’† š’‘š’‚š’„š’Œš’” (š’‚š’Œš’‚ 40% š’š’‡š’‡ š’š’ š’•š’‰š’† š‘Æš’†š’‚š’š’•š’‰š’š š‘³š’Šš’—š’Šš’š’ˆ š‘Ŗš’‰š’‚š’š’š’†š’š’ˆš’†)! š‘°š’‡ š’šš’š’– š’š’‘š’• š’Šš’ š’˜š’‰š’†š’ š’”š’Šš’ˆš’š’Šš’š’ˆ š’–š’‘ š’‡š’š’“ š’•š’‰š’† š‘Æš’†š’‚š’š’•š’‰š’š š‘³š’Šš’—š’Šš’š’ˆ š‘·š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž, š’•š’‰š’† š’“š’†š’ˆš’Šš’”š’•š’“š’‚š’•š’Šš’š’ š’‡š’†š’† š’Šš’” š’˜š’‚š’Šš’—š’†š’…. š’€š’š’– š’‚š’š’”š’ š’ˆš’†š’• š’‡š’“š’†š’† š’”š’‰š’Šš’‘š’‘š’Šš’š’ˆ š’‚š’š’… š’‚ š’•š’š’ š’š’‡ š’‡š’“š’†š’† š’“š’†š’˜š’‚š’“š’…š’”.

š‘Øš’š’”š’, š’Šš’‡ š’šš’š’–ā€™š’“š’† š’š’š’• š’†š’š’•š’Šš’“š’†š’š’š š’”š’–š’“š’† š’˜š’‰š’†š’•š’‰š’†š’“ š’š’“ š’š’š’• š’šš’š’– š’˜š’‚š’š’• š’•š’ š’…š’ š’•š’‰š’† š’†š’š’•š’Šš’“š’† š’‘š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Ž, š’šš’š’– š’„š’‚š’ š’š’“š’…š’†š’“ š’‚ š’”š’‚š’Žš’‘š’š’† š’‘š’‚š’„š’Œ š’š’‡ š’‘š’“š’š’•š’†š’Šš’ š’”š’‰š’‚š’Œš’†š’” š’•š’š’. š‘°š’•ā€™š’” š’‚ š’ˆš’“š’†š’‚š’• š’˜š’‚š’š š’•š’ š’”š’†š’† š’Šš’‡ š’šš’š’– š’š’Šš’Œš’† š’•š’‰š’† š’‘š’“š’š’…š’–š’„š’• š’ƒš’†š’‡š’š’“š’† š’„š’š’Žš’Žš’Šš’•š’•š’Šš’š’ˆ!Ā š‘°š’‡ š’šš’š’– š’˜š’‚š’š’• š’•š’ š’š’š’š’Œ š’‚š’• š’Žš’š’“š’† š’š’‡ š’•š’‰š’† š’‘š’“š’š’…š’–š’„š’•š’”, š’‹š’–š’”š’• š’„š’š’Šš’„š’Œ š’•š’‰š’† š’ƒš’–š’•š’•š’š’ š’ƒš’†š’š’š’˜ š’•š’ š’ƒš’† š’•š’‚š’Œš’†š’ š’•š’ š’Žš’š š‘Øš’“š’ƒš’š’š’š’† š’”š’‰š’š’‘.

 

shop
#š‘»š’“š’–š’•š’‰ – š‘»š’‰š’† š‘Øš’“š’ƒš’š’š’š’† š‘©š’–š’”š’Šš’š’†š’”š’” š‘¶š’‘š’‘š’š’“š’•š’–š’š’Šš’•š’š š’‚š’š’… š‘·š’“š’š’ˆš’“š’‚š’Žš’” š’š’‡š’‡š’†š’“ š’Žš’‚š’š’š š’‘š’š’”š’”š’Šš’ƒš’Šš’š’Šš’•š’Šš’†š’”, š’ƒš’–š’• š’•š’‰š’† š’“š’š’‚š’… š’•š’ š’šš’š’–š’“ š’‘š’†š’“š’”š’š’š’‚š’ š’†š’š’… š’ˆš’š’‚š’š’” š’Šš’” š’š’š’• š’‚ š’”š’•š’“š’‚š’Šš’ˆš’‰š’• š’š’Šš’š’†. š‘°š’• š’€š‘¶š‘¼ š’…š’š’Šš’š’ˆ š’•š’‰š’† š’‰š’‚š’“š’… š’˜š’š’“š’Œ. š‘»š’‰š’†š’“š’† š’Šš’” š’š’ š’Žš’‚š’ˆš’Šš’„ š’‘š’Šš’š’ š’š’•š’‰š’†š’“ š’•š’‰š’‚š’ š’‚ š’”š’•š’“š’š’š’ˆ š’…š’†š’”š’Šš’“š’†, š’‘š’–š’•š’•š’Šš’š’ˆ š’Šš’ š’•š’‰š’† š’•š’Šš’Žš’† š’•š’ š’ˆš’†š’• š’Šš’• š’…š’š’š’† š’‚š’š’… š’”š’–š’“š’“š’š’–š’š’…š’Šš’š’ˆ š’šš’š’–š’“š’”š’†š’š’‡ š’˜š’Šš’•š’‰ š’•š’‰š’† š’”š’–š’‘š’‘š’š’“š’• š’”š’šš’”š’•š’†š’Ž š’‚š’š’… š’•š’š’š’š’” š’šš’š’– š’š’†š’†š’… š’‡š’š’“ š’”š’–š’„š’„š’†š’”š’”.

 

 

disclaimer1