Skincare Tips…

68981818_2354859848086405_1138618913271994168_n

 

๐ŸŒธ๐‘จ๐’‘๐’‘๐’๐’š ๐’”๐’–๐’๐’”๐’„๐’“๐’†๐’†๐’ ๐’•๐’˜๐’Š๐’„๐’† ๐’‚ ๐’…๐’‚๐’š.
๐ŸŒธ๐‘ช๐’๐’†๐’‚๐’ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’Ž๐’‚๐’Œ๐’†๐’–๐’‘ ๐’ƒ๐’“๐’–๐’”๐’‰๐’†๐’”!
๐ŸŒธ๐‘ซ๐’๐’’๐’• ๐’‘๐’Š๐’„๐’Œ ๐’‚๐’• ๐’‘๐’Š๐’Ž๐’‘๐’๐’†๐’”, ๐’Š๐’๐’”๐’†๐’„๐’• ๐’ƒ๐’Š๐’•๐’†๐’”, ๐’†๐’•๐’„…
๐ŸŒธ๐‘ซ๐’๐’’๐’• ๐’๐’“ ๐’’๐’–๐’Š๐’• ๐’”๐’Ž๐’๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ.
๐ŸŒธ๐‘ฐ๐’‡ ๐’๐’๐’•๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’†๐’๐’”๐’† ๐’‚๐’๐’˜๐’‚๐’š๐’” ๐’–๐’”๐’† ๐’”๐’–๐’๐’”๐’„๐’“๐’†๐’†๐’ ๐’‚๐’๐’… ๐’Ž๐’๐’Š๐’”๐’•๐’–๐’“๐’Š๐’›๐’†๐’“!
๐ŸŒธ๐‘ผ๐’‘๐’ˆ๐’“๐’‚๐’…๐’† ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐‘ด๐’๐’Š๐’”๐’•๐’–๐’“๐’Š๐’›๐’†๐’“, ๐’‚๐’๐’… ๐’–๐’”๐’† ๐’Š๐’• ๐’‡๐’“๐’†๐’’๐’–๐’†๐’๐’•๐’๐’š!
๐ŸŒธ๐‘พ๐’‚๐’”๐’‰ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’‡๐’‚๐’„๐’† ๐’‚๐’• ๐’๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’•, ๐’…๐’๐’’๐’• ๐’”๐’๐’†๐’†๐’‘ ๐’Š๐’ ๐’Ž๐’‚๐’Œ๐’†๐’–๐’‘.
๐ŸŒธ๐‘ซ๐’“๐’Š๐’๐’Œ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’˜๐’‚๐’•๐’†๐’“.
๐ŸŒธ๐‘จ๐’—๐’๐’Š๐’… ๐’๐’๐’๐’ˆ ๐’‰๐’๐’• ๐’”๐’‰๐’๐’˜๐’†๐’“๐’”.
๐ŸŒธ๐‘พ๐’‚๐’”๐’‰ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’‡๐’‚๐’„๐’† ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’๐’–๐’Œ๐’†๐’˜๐’‚๐’“๐’Ž ๐’˜๐’‚๐’•๐’†๐’“.
๐ŸŒธ๐‘ด๐’๐’Š๐’”๐’•๐’–๐’“๐’Š๐’›๐’† ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’”๐’Œ๐’Š๐’ ๐’“๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’‚๐’‡๐’•๐’†๐’“ ๐’˜๐’‚๐’”๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’ ๐’Œ๐’†๐’†๐’‘ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’”๐’Œ๐’Š๐’ ๐’„๐’‚๐’๐’Ž ๐’‚๐’๐’… ๐’”๐’Ž๐’๐’๐’•๐’‰.
๐ŸŒธ๐‘ฎ๐’†๐’• ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’๐’›๐’›๐’”’๐’”!
๐ŸŒธ๐‘ฒ๐’†๐’†๐’‘ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’‰๐’‚๐’๐’…๐’” ๐’๐’‡๐’‡ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’‡๐’‚๐’„๐’†.
๐ŸŒธ๐‘บ๐’†๐’†๐’Œ ๐’Ž๐’†๐’…๐’Š๐’„๐’‚๐’ ๐’‰๐’†๐’๐’‘ ๐’‡๐’๐’“ ๐’‘๐’†๐’“๐’”๐’Š๐’”๐’•๐’†๐’๐’• ๐’”๐’Œ๐’Š๐’ ๐’‘๐’“๐’๐’ƒ๐’๐’†๐’Ž๐’”.
๐ŸŒธ๐‘ฒ๐’๐’๐’˜ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’”๐’Œ๐’Š๐’ ๐’•๐’š๐’‘๐’† ๐’‚๐’๐’… ๐’•๐’“๐’†๐’‚๐’• ๐’Š๐’• ๐’‚๐’„๐’„๐’๐’“๐’…๐’Š๐’๐’ˆ๐’๐’š.
๐ŸŒธ๐‘ผ๐’”๐’† ๐’๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’„๐’“๐’†๐’‚๐’Ž ๐’•๐’ ๐’Ž๐’๐’Š๐’”๐’•๐’–๐’“๐’Š๐’›๐’† ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’”๐’Œ๐’Š๐’ ๐’…๐’†๐’†๐’‘๐’๐’š ๐’‚๐’๐’… ๐’‡๐’๐’“ ๐’๐’‚๐’”๐’•๐’Š๐’๐’ˆ ๐’Ž๐’๐’Š๐’”๐’•๐’–๐’“๐’† ๐’•๐’‰๐’† ๐’๐’†๐’™๐’• ๐’…๐’‚๐’š.
๐ŸŒธ๐‘ฐ๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’˜๐’Š๐’๐’•๐’†๐’“, ๐’–๐’”๐’† ๐’‚ ๐’‰๐’–๐’Ž๐’Š๐’…๐’Š๐’‡๐’Š๐’†๐’“ ๐’•๐’ ๐’‘๐’–๐’• ๐’•๐’‰๐’† ๐’Ž๐’๐’Š๐’”๐’•๐’–๐’“๐’† ๐’ƒ๐’‚๐’„๐’Œ ๐’Š๐’๐’•๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’‚๐’Š๐’“!
๐ŸŒธ๐‘ฌ๐’—๐’†๐’“๐’š๐’๐’๐’†’๐’” ๐’”๐’Œ๐’Š๐’ ๐’”๐’–๐’‡๐’‡๐’†๐’“๐’” ๐’‡๐’“๐’๐’Ž ๐’‘๐’†๐’“๐’Š๐’๐’…๐’” ๐’˜๐’‰๐’†๐’ ๐’๐’๐’•๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’Š๐’” ๐’˜๐’๐’“๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ. ๐‘ฉ๐’–๐’• ๐’Ž๐’‚๐’”๐’Œ๐’” ๐’ƒ๐’‚๐’๐’‚๐’๐’„๐’† ๐’”๐’Œ๐’Š๐’ ๐’’๐’–๐’Š๐’„๐’Œ๐’๐’š: ๐‘ช๐’๐’‚๐’š๐’” ๐’“๐’†๐’…๐’–๐’„๐’† ๐’๐’Š๐’, ๐’‚๐’๐’… ๐’ˆ๐’†๐’๐’” ๐’„๐’‚๐’๐’Ž ๐’“๐’†๐’…๐’๐’†๐’”๐’”.
๐ŸŒธ๐‘บ๐’•๐’Š๐’„๐’Œ ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’‡๐’“๐’†๐’”๐’‰ ๐’‡๐’“๐’–๐’Š๐’•๐’” ๐’‚๐’๐’… ๐’—๐’†๐’ˆ๐’†๐’•๐’‚๐’ƒ๐’๐’†๐’”, ๐’˜๐’‰๐’๐’๐’† ๐’ˆ๐’“๐’‚๐’Š๐’๐’” ๐’‚๐’๐’… ๐’๐’†๐’‚๐’ ๐’‘๐’“๐’๐’•๐’†๐’Š๐’ ๐’‡๐’๐’“ ๐’•๐’‰๐’† ๐’ƒ๐’†๐’”๐’• ๐’“๐’†๐’”๐’–๐’๐’•๐’”.
๐ŸŒธ๐‘ซ๐’๐’’๐’• ๐’–๐’”๐’† ๐’„๐’‰๐’†๐’‚๐’‘ ๐’‘๐’“๐’๐’…๐’–๐’„๐’•๐’”! ๐‘ป๐’‰๐’†๐’š ๐’‚๐’“๐’† ๐’„๐’‰๐’†๐’‚๐’‘ ๐’‡๐’๐’“ ๐’‚ ๐’“๐’†๐’‚๐’”๐’๐’.
๐ŸŒธ๐‘ฌ๐’™๐’‡๐’๐’๐’Š๐’‚๐’•๐’†
๐ŸŒธ๐‘จ๐’“๐’ƒ๐’๐’๐’๐’† ๐’‰๐’‚๐’” ๐’‘๐’“๐’๐’…๐’–๐’„๐’•๐’” ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’˜๐’Š๐’๐’ ๐’‰๐’†๐’๐’‘ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’…๐’“๐’š ๐’”๐’Œ๐’Š๐’. ๐’‘๐‘ฏ ๐’ƒ๐’‚๐’๐’‚๐’๐’„๐’† ๐’Š๐’” ๐’”๐’ ๐’Š๐’Ž๐’‘๐’๐’“๐’•๐’‚๐’๐’•.
๐ŸŒธ๐‘ป๐’‰๐’†๐’“๐’† ๐’‚๐’“๐’† 2000+ ๐’Š๐’๐’ˆ๐’“๐’†๐’…๐’Š๐’†๐’๐’•๐’” ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐‘จ๐’“๐’ƒ๐’๐’๐’๐’† ๐’ƒ๐’‚๐’ ๐’‡๐’“๐’๐’Ž ๐’•๐’‰๐’†๐’Š๐’“ ๐’‘๐’“๐’๐’…๐’–๐’„๐’•๐’”, ๐’•๐’ ๐’Ž๐’‚๐’Œ๐’† ๐’”๐’–๐’“๐’† ๐’†๐’—๐’†๐’“๐’š๐’•๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’†๐’š ๐’‘๐’“๐’๐’—๐’Š๐’…๐’† ๐’–๐’”๐’†๐’” ๐’•๐’‰๐’† ๐’ƒ๐’†๐’”๐’• ๐’‘๐’๐’”๐’”๐’Š๐’ƒ๐’๐’† ๐’๐’‚๐’•๐’–๐’“๐’‚๐’ ๐’Š๐’๐’ˆ๐’“๐’†๐’…๐’Š๐’†๐’๐’•๐’”.
๐ŸŒธ๐‘จ๐’“๐’ƒ๐’๐’๐’๐’† ๐’‘๐’“๐’๐’…๐’–๐’„๐’•๐’” ๐’‚๐’“๐’† ๐’‚๐’๐’ ๐’๐’‚๐’•๐’–๐’“๐’‚๐’, ๐’„๐’“๐’–๐’†๐’๐’•๐’š ๐’‡๐’“๐’†๐’† ๐’‚๐’๐’… ๐’—๐’†๐’ˆ๐’‚๐’.

๐’€๐’†๐’”, ๐’š๐’๐’– ๐’…๐’ ๐’๐’†๐’†๐’… ๐’•๐’ ๐’„๐’‰๐’‚๐’๐’ˆ๐’† ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’”๐’Œ๐’Š๐’ ๐’„๐’‚๐’“๐’† ๐’“๐’๐’–๐’•๐’Š๐’๐’† ๐’Š๐’ ๐’˜๐’Š๐’๐’•๐’†๐’“.
๐‘ฏ๐’†๐’“๐’†โ€™๐’” ๐’˜๐’‰๐’š…

50896881_619590505146058_6403720419278323712_n

20 ๐’•๐’Š๐’‘๐’” ๐’๐’ ๐’‰๐’๐’˜ ๐’•๐’ ๐’ˆ๐’ ๐’—๐’†๐’ˆ๐’ˆ๐’Š๐’† ๐’๐’ ๐’‚ ๐’ƒ๐’–๐’…๐’ˆ๐’†๐’•

photo-1485637701894-09ad422f6de6

๐‘บ๐’ ๐’š๐’๐’– ๐’˜๐’‚๐’๐’• ๐’•๐’ ๐’•๐’‚๐’Œ๐’† ๐’‚ ๐’๐’†๐’‚๐’‘ ๐’‚๐’๐’… ๐’ˆ๐’ ๐’—๐’†๐’ˆ๐’†๐’•๐’‚๐’“๐’Š๐’‚๐’ ๐’๐’“ ๐’—๐’†๐’ˆ๐’‚๐’..
“๐‘ฉ๐’–๐’•”
๐‘ป๐’‰๐’† ๐’ƒ๐’Š๐’ˆ๐’ˆ๐’†๐’”๐’• ๐’“๐’๐’‚๐’…๐’ƒ๐’๐’๐’„๐’Œ๐’” ๐‘ฐ’๐’—๐’† ๐’‰๐’†๐’‚๐’“๐’… ๐’Š๐’ ๐’•๐’“๐’š๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’ ๐’Ž๐’‚๐’Œ๐’† ๐’„๐’‰๐’‚๐’๐’ˆ๐’†๐’” ๐’Š๐’ ๐’๐’–๐’•๐’“๐’Š๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’‚๐’“๐’†;
1. ๐‘ซ๐’๐’’๐’• ๐’š๐’๐’– ๐’‰๐’‚๐’—๐’† ๐’•๐’ ๐’”๐’–๐’ƒ๐’”๐’•๐’Š๐’•๐’–๐’•๐’† ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’‚๐’๐’ ๐’Œ๐’Š๐’๐’…๐’” ๐’๐’‡ ๐’˜๐’†๐’Š๐’“๐’… ๐’”๐’•๐’–๐’‡๐’‡?
๐’‚๐’๐’…
2. ๐‘ฐ๐’”๐’’๐’• ๐’Š๐’• ๐’Ž๐’๐’“๐’† ๐’†๐’™๐’‘๐’†๐’๐’”๐’Š๐’—๐’† ๐’”๐’Š๐’๐’„๐’† ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’†๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ˆ ๐’Ž๐’๐’“๐’† ๐’—๐’†๐’ˆ๐’ˆ๐’Š๐’†๐’”?

๐‘ฐ ๐’˜๐’‚๐’๐’• ๐’•๐’ ๐’‚๐’…๐’…๐’“๐’†๐’”๐’” #2 ๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’ƒ๐’๐’๐’ˆ ๐’‘๐’๐’”๐’•..

๐‘พ๐’‰๐’Š๐’๐’† ๐’•๐’“๐’š๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’ ๐’ˆ๐’ ๐’Ž๐’๐’“๐’† ๐’•๐’๐’˜๐’‚๐’“๐’…๐’” ๐’‚ ๐’Ž๐’†๐’‚๐’• ๐’‡๐’“๐’†๐’† ๐’๐’–๐’•๐’“๐’Š๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’‘๐’๐’‚๐’ ๐‘ฐ ๐’‰๐’‚๐’—๐’† ๐’‚๐’๐’… ๐’”๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’…๐’ ๐’Š๐’ ๐’”๐’๐’Ž๐’† ๐’„๐’‚๐’”๐’†๐’” ๐’‰๐’‚๐’—๐’† ๐’•๐’‰๐’† ๐’”๐’‚๐’Ž๐’† ๐’’๐’–๐’†๐’”๐’•๐’Š๐’๐’๐’”. ๐‘ฐ’๐’—๐’† ๐’‡๐’๐’–๐’๐’… ๐’Š๐’•’๐’” ๐’Œ๐’Š๐’๐’… ๐’๐’‡ ๐’‚ ๐’•๐’“๐’Š๐’„๐’Œ๐’š ๐’‘๐’†๐’“๐’„๐’†๐’‘๐’•๐’Š๐’๐’. ๐‘ฒ๐’Š๐’๐’… ๐’๐’‡ ๐’๐’Š๐’Œ๐’† ๐’•๐’‚๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’‡๐’Š๐’“๐’”๐’• ๐’…๐’“๐’Š๐’—๐’† ๐’•๐’ ๐’‚ ๐’๐’†๐’˜ ๐’‹๐’๐’ƒ ๐’•๐’‰๐’‚๐’•’๐’” ๐’‡๐’‚๐’“ ๐’‚๐’˜๐’‚๐’š. ๐‘ฐ๐’• ๐’•๐’‚๐’Œ๐’†๐’” ๐’‚ ๐’˜๐’‰๐’Š๐’๐’† ๐’•๐’ ๐’ˆ๐’†๐’• ๐’•๐’‰๐’†๐’“๐’† ๐’–๐’๐’•๐’Š๐’ ๐’š๐’๐’– ๐’๐’†๐’‚๐’“๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’“๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’“๐’๐’‚๐’…๐’” ๐’•๐’ ๐’•๐’‚๐’Œ๐’† ๐’•๐’ ๐’Ž๐’‚๐’Œ๐’† ๐’•๐’‰๐’† ๐’•๐’“๐’Š๐’‘ ๐’”๐’‰๐’๐’“๐’•๐’†๐’“ ๐’๐’“ ๐’†๐’‚๐’”๐’Š๐’†๐’“.

๐‘ด๐’‚๐’๐’š ๐’‘๐’†๐’๐’‘๐’๐’† ๐’‡๐’Š๐’๐’… ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’•๐’‰๐’†๐’Š๐’“ ๐’˜๐’†๐’†๐’Œ๐’๐’š ๐’”๐’‰๐’๐’‘๐’‘๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’“๐’Š๐’‘ ๐’ƒ๐’†๐’„๐’๐’Ž๐’†๐’” ๐’„๐’‰๐’†๐’‚๐’‘๐’†๐’“ ๐’‚๐’‡๐’•๐’†๐’“ ๐’‚๐’…๐’๐’‘๐’•๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚ ๐’‘๐’๐’‚๐’๐’•-๐’ƒ๐’‚๐’”๐’†๐’… ๐’…๐’Š๐’†๐’•. ๐‘บ๐’ ๐’๐’†๐’•๐’” ๐’ˆ๐’†๐’• ๐’‰๐’†๐’‚๐’๐’•๐’‰๐’Š๐’†๐’“ ๐’‚๐’๐’… ๐’Œ๐’Š๐’๐’…๐’†๐’“ ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰๐’๐’–๐’• ๐’ƒ๐’“๐’†๐’‚๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’† ๐’ƒ๐’‚๐’๐’Œ!
1. ๐‘ฉ๐’–๐’š ๐’Š๐’ ๐’ƒ๐’–๐’๐’Œ.
2. ๐‘ฉ๐’–๐’š ๐’„๐’‚๐’๐’๐’†๐’… ๐’‚๐’๐’… ๐’‡๐’“๐’๐’›๐’†๐’ (๐’•๐’‰๐’†๐’š ๐’๐’‚๐’”๐’• ๐’๐’๐’๐’ˆ๐’†๐’“ ๐’”๐’ ๐’๐’†๐’”๐’” ๐’˜๐’‚๐’”๐’•๐’†). ๐‘ญ๐’“๐’†๐’”๐’‰ ๐’Š๐’” ๐’‚๐’๐’˜๐’‚๐’š๐’” ๐’ƒ๐’†๐’•๐’•๐’†๐’“ ๐’ƒ๐’–๐’• ๐’˜๐’‰๐’†๐’ ๐’š๐’๐’– ๐’๐’†๐’†๐’… ๐’•๐’ ๐’ƒ๐’† ๐’๐’ ๐’‚ ๐’ƒ๐’–๐’…๐’ˆ๐’†๐’• ๐’š๐’๐’– ๐’„๐’‚๐’ ๐’‡๐’Š๐’๐’… ๐’˜๐’‰๐’๐’๐’† ๐’‡๐’๐’๐’…๐’” ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’‚๐’“๐’† ๐’„๐’‚๐’๐’๐’†๐’… ๐’‚๐’๐’… ๐’‡๐’“๐’๐’›๐’†๐’ ๐’•๐’ ๐’‰๐’†๐’๐’‘ ๐’•๐’‰๐’† ๐’ƒ๐’‚๐’๐’Œ ๐’‚๐’„๐’„๐’๐’–๐’๐’•.
3. ๐‘ช๐’๐’๐’Œ ๐’‚๐’• ๐’‰๐’๐’Ž๐’†.
4. ๐‘ฉ๐’–๐’š ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’ƒ๐’๐’๐’Œ!
5. ๐‘ฉ๐’–๐’š ๐’‘๐’“๐’๐’…๐’–๐’„๐’† ๐’Š๐’ ๐’”๐’†๐’‚๐’”๐’๐’.
6. ๐‘ฉ๐’–๐’š ๐’๐’๐’„๐’‚๐’ ๐’˜๐’‰๐’†๐’ ๐’‚๐’—๐’‚๐’Š๐’๐’‚๐’ƒ๐’๐’†.
7. ๐‘ณ๐’†๐’‚๐’“๐’ ๐’—๐’†๐’ˆ๐’‚๐’/๐’—๐’†๐’ˆ๐’†๐’•๐’‚๐’“๐’Š๐’‚๐’ ๐’”๐’–๐’ƒ๐’”๐’•๐’Š๐’•๐’–๐’•๐’Š๐’๐’๐’”. ๐‘ป๐’‰๐’†๐’š ๐’‚๐’“๐’†๐’’๐’• ๐’‚๐’” ๐’‰๐’‚๐’“๐’… ๐’‚๐’” ๐’Š๐’• ๐’Ž๐’‚๐’š ๐’”๐’†๐’†๐’Ž.
8. ๐‘ฒ๐’†๐’†๐’‘ ๐’Š๐’• ๐’”๐’Š๐’Ž๐’‘๐’๐’†.
9. ๐‘ฎ๐’ ๐’•๐’ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’๐’๐’„๐’‚๐’ ๐‘จ๐’”๐’Š๐’‚๐’ ๐‘บ๐’•๐’๐’“๐’† – ๐’‘๐’“๐’๐’…๐’–๐’„๐’† ๐’Š๐’” ๐’Ž๐’–๐’„๐’‰ ๐’๐’†๐’”๐’” ๐’†๐’™๐’‘๐’†๐’๐’”๐’Š๐’—๐’†!
10. ๐‘ป๐’“๐’š ๐’๐’–๐’• ๐‘ญ๐’‚๐’“๐’Ž ๐‘บ๐’‰๐’‚๐’“๐’†๐’” (๐‘ช๐’๐’Ž๐’Ž๐’–๐’๐’Š๐’•๐’š ๐‘บ๐’–๐’‘๐’‘๐’๐’“๐’•๐’†๐’… ๐‘จ๐’ˆ๐’“๐’Š๐’„๐’–๐’๐’•๐’–๐’“๐’†) – ๐‘ช๐’‰๐’†๐’„๐’Œ ๐’๐’–๐’• ๐‘ณ๐’๐’„๐’‚๐’ ๐‘ฏ๐’‚๐’“๐’—๐’†๐’”๐’•
11. ๐‘ด๐’‚๐’Œ๐’† ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’๐’˜๐’ ๐’๐’–๐’• ๐’ƒ๐’–๐’•๐’•๐’†๐’“๐’”.
12. ๐‘ท๐’๐’‚๐’ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’Ž๐’†๐’‚๐’๐’”.
13. ๐‘ฎ๐’“๐’๐’˜ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’๐’˜๐’ ๐’‰๐’†๐’“๐’ƒ๐’”.
14. ๐‘บ๐’•๐’‚๐’“๐’• ๐’‚ ๐’Ž๐’Š๐’๐’Š ๐’ˆ๐’‚๐’“๐’…๐’†๐’.
15. ๐‘ฌ๐’Ž๐’ƒ๐’“๐’‚๐’„๐’† “๐’ƒ๐’๐’˜๐’ ๐’‡๐’๐’๐’…๐’”“.
16. ๐‘ฐ๐’๐’—๐’†๐’”๐’• ๐’Š๐’ ๐’„๐’๐’๐’…๐’Š๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’” ๐’๐’“ ๐’Ž๐’‚๐’Œ๐’† ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’๐’˜๐’.
17. ๐‘ฐ๐’‡ ๐’š๐’๐’– ๐’‰๐’‚๐’—๐’† ๐’‚๐’๐’š ๐’—๐’†๐’ˆ๐’†๐’•๐’‚๐’ƒ๐’๐’†๐’” ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’‚๐’“๐’† ๐’๐’†๐’‚๐’“๐’๐’š ๐’๐’–๐’• ๐’๐’‡ ๐’…๐’‚๐’•๐’†, ๐’“๐’†-๐’‘๐’–๐’“๐’‘๐’๐’”๐’† ๐’•๐’‰๐’†๐’Ž ๐’‡๐’๐’“ ๐’”๐’๐’–๐’‘.
18. ๐‘น๐’†๐’‚๐’…, ๐‘ฏ๐’๐’˜ ๐‘ฐ ๐‘จ๐’•๐’† ๐‘พ๐’†๐’๐’ ๐’๐’ $5 ๐’‚ ๐‘ซ๐’‚๐’š.
19. …๐’‚๐’๐’…, ๐‘ณ๐’๐’˜-๐‘ช๐’๐’”๐’• ๐‘ฝ๐’†๐’ˆ๐’‚๐’ ๐‘ด๐’†๐’‚๐’ ๐‘ท๐’๐’‚๐’๐’”.
20. ๐‘บ๐’•๐’‚๐’“๐’• ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’Ž๐’‚๐’”๐’•๐’†๐’“๐’Š๐’๐’ˆ 3 ๐‘ฝ๐’†๐’ˆ๐’†๐’•๐’‚๐’“๐’Š๐’‚๐’ ๐’Ž๐’†๐’‚๐’๐’” ๐’‚ ๐’˜๐’†๐’†๐’Œ ๐’‚๐’๐’… ๐’ƒ๐’–๐’Š๐’๐’… ๐’‡๐’“๐’๐’Ž ๐’•๐’‰๐’†๐’“๐’†.

 

Weight Loss Motivation Tips

giphy

โ—ผ๏ธCreate goals but make them manageable. Don’t set a goal that’s likely far in the future and don’t set one that’s to easy either. You’ll find that your goals may change over time, so make them small and short term.

โ—ผ๏ธImagine a fitter, healthier you. Imagine yourself fitting into those skinny jeans, or crossing that finish line. Focusing on actually accomplishing your goals will keep negativity at bay and allow you to push forward.ย Practice visualization for just 10 minutes a day simply by closing your eyes and picturing yourself getting healthier and slimmer, keying in on how you look and feel, and imagining a more confident, energized, and proud version of yourself.

โ—ผ๏ธAlways grocery shop with a list, and stick to the list!

โ—ผ๏ธIf you are going to indulge, remember the “rule of one”. One scoop, one piece, one bit, etc…

โ—ผ๏ธPrep ahead. If you know you’re doing something that’s burning a lot of calories. Have a Shakeology available, or veggies & hummus. Healthy, low calorie, good nutrient snacks for when you feel like your energy’s been zapped and you get hangry!

โ—ผ๏ธCreate a vision board. It helps you to not lose sight of your goals during times you’re feeling low or struggling.

โ—ผ๏ธMake a celebration as clothes get too big on you, donate them. This will make you feel good about your accomplishment and good about helping others from the sowing the seeds of your accomplishment!

โ—ผ๏ธDo it for YOU. Don’t do it for your boyfriend, or your husband. Don’t do it to get that guy to notice you. You think that’s a real personal motivator, but it’s not. You have to do it for yourself. Because YOU want change, because YOU want better health.

โ—ผ๏ธDon’t see rewards in the form of food or desert. Your rewards shouldn’t be food focused, ever. Let rewards be a new top, one size lower. Or go get your hair done, or a mani pedi. Massages are an awesome reward for working your body hard!

 

some of my favorite cookbooks

Cookbooks.jpg

One Part Plantย ย 

Naturally Nourishedย 

Wanderlust Find Your True Fork: Journeys in Healthy, Delicious, and Ethical Eating

The Intuitive Eating Workbook: Ten Principles for Nourishing a Healthy Relationship with Food (A New Harbinger Self-Help Workbook)

Thug Kitchenย 

The Pescetarian Plan: The Vegetarian + Seafood Way to Lose Weight and Love Your Food

Forks Over Knives – The Cookbook: Over 300 Recipes for Plant-Based Eating All Through the Year

Minimalist Baker’s Everyday Cooking: 101 Entirely Plant-based, Mostly Gluten-Free, Easy and Delicious Recipes

Nourish Bowls: Simple and Nutritious Balanced Meals in a Bowl

The Healthy Ketogenic Vegetarian Cookbook: 100 Easy & Delicious Ketogenic Vegetarian Diet Recipes For Weight Loss and Radiant Health

Plant-Strong: Discover the World’s Healthiest Diet–with 150 Engine 2 Recipes

 

 

*Notes:

While I myself am not doing a vegan nutrition plan, something vegans and even vegetarians who are finicky need to remember: By eliminating food groups from your diet, you are potentially at risk of missing out on certain micronutrients. By avoiding animal and animal products, a vegan diet is at risk of being low in calcium, vitamin D, iron, vitamin B12, zinc and omega-3 fatty acids. Therefore, if you follow a vegan diet it is essential that you get enough of these nutrients through specific vegan food sources โ€“ and may even need to take additional supplements.

When selecting dairy-free alternatives, make sure you are choosing the fortified options. Humus is a good nutrition choice; tahini (sesame seed paste) ย is a good source of calcium, zinc and iron, which are all micronutrients hard to get a hold of on a vegan diet.

While within my own lifestyle I am focusing on a a more pescatarian/vegetarian/ovo-vegetarian, dairy free, gluten free, ย centered nutrition plan, I am also trying to keep my nutrition clean and whole food oriented and items like these below that are consumed by many vegetarians and vegans I just keep out of my diet.

Soy, in large or often amounts: “because the soybean contains large quantities of natural toxins or “antinutrients.” First among them are potent enzyme inhibitors that block the action of trypsin and other enzymes needed for protein digestion.”

Nutritional Yeast: Simply because I don’t think it makes ANYTHING really taste like cheese. I would rather just eliminate the cheese and stop trying to emulate it with something that tatses nothing like the cheese I so love and is so bad for me and my health. It just toys with my senses.

 

Obstacle Course Race Tips

top-tips-for-creating-the-perfect-obstacle-race
82eea84a5d68d319acd6f161954cc9f0

My added tips:

  • Take advantage of your local gym or club that specializes in cross training. The Vault
  • Find a local park and get busy. Some parks even have stations set up!ย 
  • Practice running in dirt and mud BEFORE the event so you know the feel and are ready for it.
  • Hydrate hydrate hydrate
  • Get adequate rest the day before
  • get over trying to be “pretty” out there
  • Read this book (amazon link, just click the cover)

11c6f3e7768fe386f2e229d298c60d0c

  • If you are inclined, there is a pretty bad assย routine here

5e39d0942abdb0abe25fd9788293c504